ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz TEMATICKÝ PLÁN červen 2019 | 125 Tematický plán a plán přehledů produktů na trhu Multimediální odborný měsíčník ElektroPrůmysl.cz, zaměřený na průmyslovou automatizaci, elektrotechniku a nové technologie. Přehledy produktů na trhu (srovnávací tabulky) Přehled produktů na trhu jsou produkty vložené do tabulek přehledů produktů se základními parametry, a mají vždy dané téma. Základní parametry se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyplnění redakcí časopisu. I v těchto ta- bulkách jsou vloženy skryté hypertextové odkazy, pro možnost přechodu čtenáře či zájemce na webové stránky či kontaktní e-mail společnosti. ČÍSLO ZAMĚŘENÍ PŘEHLED PRODUKTŮ NA TRHU UZÁVĚRKA VYDÁNÍ ČERVENEC • Strojní zařízení a jejich bezpečnost (ovládací prvky, spínače, ovladače, závory, relé...) • Hromosvody a materiál pro uzemnění • Spínací technika (relé, stykače, spínače,...) • Elektromechanické prvky a systémy Multifunkční časová relé 5.7.2019 9.7.2019 SRPEN • Průmyslové roboty, robotika a manipulátory • Průmyslové počítače, programovatelné automaty PLC, řídicí systémy, operátorské panely • VN napětí (odpojovače, izolátory, transformátory, trafostanice) Bezpečnostní PLC 5.8.2019 9.8.2019 ZÁŘÍ • Pohony a motory, hydraulika a pneumatika • Převodovky, brzdy, spojky • Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů • Měniče frekvence Frekvenční měniče 2.9.2019 9.9.2019 ŘÍJEN • Měřicí a zkušební technika, zkušebnictví a kalibrace • Průmyslové topení a chlazení • Rozváděče, rozváděčová technika a datacentra Měřiče zemních odporů 4.10.2019 9.10.2019 LISTOPAD • Měření a regulace odběru elektrické energie (elektroměry, smart grid,...) • Zálohování elektrické energie (Záložní zdroje, dieselagregáty, UPS, baterie) • Napájecí zařízení Třífázové elektroměry 4.11.2019 8.11.2019 PROSINEC • Snímací a regulační technika (senzory, čidla, snímače, akční členy) • Převodníky vstupních signálů • Měření neelektrických veličin Ultrazvukové senzory 4.12.2019 9.112.2019

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=