ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 110 | červen 2019 Další nová příručka firmy IN-EL Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě V červnu 2019 jsme vydali další odbornou příručku, a to svazek 23 edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání), kterou napsal Ing. Karel Dvořáček. Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. Příručka obsahuje základní kritéria pro pro- jektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnu- tím ke specifickým potřebám osob se zdra- votním postižením. I v tomto sedmém vydání je kladen důraz na provádění elektrických instalací v nástav- bách, dostavbách, vestavbách, částečných či celkových rekonstrukcích jednotlivých bytů nebo kompletních elektrorozvodů v objektu bytového domu či objektu občan- ské výstavby. Příručka se podrobně věnuje specifické problematice projektování vnitřních elekt- rických rozvodů včetně stanovení vhod- ných elektrických spotřebičů dle paramet- rů domácnosti. V návaznosti na specifické vnější vlivy jsou ukázány postupy pro volbu a ukládání elektrických zařízení v souladu s normami ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vybranými stavebními konstrukcemi. Jsou zde rovněž uvedeny zá- sady zmírnění elektromagnetického rušení vycházející z ČSN 33 2000-4-444. Čtenář se seznámí i s podmínkami pou- žívání různých svítidel určených pro zabu- dování do podhledů a nábytku, které jsou v současné době zapracovány do publikací IEC. Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: projektování elektrických rozvodů, popis hlavních částí elektrických rozvodů v bytových domech a administrativních bu- dovách, rozváděče, rozvodnice a elektromě- rová jádra, elektrické přístroje (základní roz- dělení, použití), montáž elektrických rozvodů (základní pravidla) a základy volby elektric- kých spotřebičů v domácnosti dle velikosti domácnosti a velikosti jí obývaného bytu. knižnice elektro Ing. Karel Dvořáček Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) edice dílenská příručka svazek 23

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=