ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 108 | červen 2019 Databáze EPLAN Data Portal pomáhá společnosti Omron překonávat konkurenci Společnost Omron byla jedním z prvních partnerů v databázi komponent EPLAN Data Portal, a po řadu let tak prostřednictvím této webové databáze mohla nabízet svým zákazníkům více a více funkcí, čímž podpořila lepší a efektivnější inženýrský design. Lars de Bruin, marketingový manažer Panel Solutions EMEA společnosti Omron Netherlands, který byl i u samého počátku spolupráce obou firem, říká: „ Začal jsem pracovat pro společnost Omron v Nizozemsku jako obchodník; v té době jsme měli velkou poptávku od zákazníků nejen po produktech a komponentech, ale i po po- drobných informacích o produktech, “ vzpo- míná.„ Mělo tedy smysl pokusit se vyjít našim zákazníkům vstříc a uspokojit i tyto jejich požadavky, a poskytnout jim tak co nejlepší služby. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je podpořit program EPLAN, který byl prvním specializovaným softwarem s databází pro návrh elektrotechnických schémat na trhu. “ V roce 2006 uvedl EPLAN novou verzí EPLAN Electric P8 a my jsme se stále více zapojovali do projektů, které se zabývaly přípravou koncepce, jež přinese další při- danou hodnotu do procesu návrhu a výro- by rozvaděčů. „ Prostudovali jsme si celý proces od návr- hu až po implementaci a snažili jsme se při- dat určitou hodnotu v každé z jednotlivých fází. Myslíme si, že když každá komponenta bude mít i svá kompletní digitální data, tak to bude prospěšné a přínosné pro celý pro- jekt ,“ vysvětlil.„ Projektanti mají nyní k dispo- zici vybavení umožňující snadnou, efektivní a přesnou dokumentaci jednotlivých kompo- nent a spatřují značné výhody v tom, že jsou schopni vytvářet detailní výkresy a doku- mentaci pro dodavatele rozvaděčů. Když je pak rozvaděč dokončen a dodán koncovému uživateli, mohou stejně jednoduše vytvořit výkresy a dokumentaci, které k němu patří. “ „ Dnes, stejně jako před deseti lety, stále platí, že klíčem k úspěchu celého projektu je kvalita údajů, které inženýři používají. To zna- mená, že společnost Omron, jakožto výrobce komponent, musí zaručit přesnost všech dat, která zpřístupní svým zákazníkům. V rámci Evropy jsme si jako svého evropského part-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=