ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 106 | červen 2019 Světlovodné kabely Pro odvětví průmyslu, která si zakládají na rychlosti a kvalitě přenášených dat, byly vyvinuty kabely, u nichž přepravcemnení elektrický signál. Tradiční žíly byly nahrazeny vlákny a přenos informací byl svěřen optickému signálu. V závislosti na druhu použitého vlákna si uživatel volí mezi: • polymerovým světlovodem (POF), jehož jádro je vyrobeno z organického plastu; • skleněným světlovodem (GOF) s jádrem, jehož materiálem je často křemenné sklo; • sklopolymerovým světlovodem (PCF), se skleněným vláknem a plastovým pláštěm. Přenos dat je možný jednosměrně nebo obousměrně. Kabely, v nichž přenos pro- bíhá jedním směrem, označujeme jako SIMPLEXní, zatímco ty, u kterých lze sig- nál vysílat i přijímat v obou směrech, jako DUPLEXní. V závislosti na počtu emitova- ných světelných paprsků (módů) dělíme kabely na jednovidové a vícevidové. Jedno- vidové světlovody jsou určeny pro přenos jedné světelné vlny na velké vzdálenosti, dosahující 150 km. V případě vícevidových světlovodů znemožňuje jev disperze pře- nos dat na velké vzdálenosti. Kabeláž to- hoto typu našla uplatnění u spotřebitelů vyžadujících velkou propustnost, např. v lokálních sítích na nevelké vzdálenosti. Při výběru světlovodných kabelů se se- tkáváme s nejasným, často složitým ozna- čením, jehož správné přečtení může být problémem pro osoby, které nepřicházejí do styku s kabeláží. Jedním z nich je roz- měr světlovodu 980/1000, označující prů- měr jádra (980 mikronů) a průměr pláště (1000 mikronů). V nabídce TME se nacházejí polymero- vé světlovody HITRONIC® POF firmy Lapp, umožňující přenos dat jedním nebo dvěma směry. Do té první skupiny patří kabely ver- ze SIMPLEX, se světlovodnými vlákny: • SIMPLEX-PE – černý kabel s polymerovým kabelem, umožňující přenos dat jedním směrem, jehož vlákno s rozměrem P980/1000 je vyrobeno z PMMA a fluoropolymerového pláště. • SIMPLEX-PE-PUR - oranžový, bezhalogenový kabel s polymerovým světlovodem. Kabel umožňuje přenos dat jedním směrem. Vlákno o průměru P980/1000 je vyrobeno z PMMA a má fluoropolymerový plášť. Vnější plášť PUR jej činí odolným vůči olejům a vysokým teplotám.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=