ElektroPrůmysl.cz, březen 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 158 | březen 2019 Systém pro online monitoring distribuované infrastruktury Komplexní a spolehlivý systémpromonitorování rozsáhlé distribuované infrastruktury je z dnešního pohledu naprostou nezbytností pro každou větší společnost, ale stále častěji nejen pro ni. Společnosti z oblasti telekomunikací a energetiky spadají, již z principu, právě do skupiny těchto firem a následující článek je popisem řešení a zkušeností právě z této oblasti. V následujících odstavcích si stručně popí- šeme, co takový systém znamená z pohle- du motivace k pořízení, struktury systému a funkcí, sledovaných veličin a přínosů pro zákazníky. Společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. má s touto problematikou již více než 27 let bohatých zkušeností. Toto tvrzení může společnost TECHSYS podložit celou řadou referencí z oblasti telekomunikací, energe- tiky, průmyslu a dopravy. Co je takovýmto systémem pro monito- ring obecně zajištěno? • Snímání a přenos měřených dat a poruchových signálů v reálném čase. • Zpracování a vyhodnocení získaných dat a dále generování odvozených dat. • Dlouhodobá archivace vybraných dat. • Autonomní místní i dálková regulace (vytápění, klimatizace, vzduchotechnika). • Bilance, statistiky, trendy, predikce (analýzy, reporty, profylaxe). • Alarmování poruchových stavů a hrozícího nebezpečí (dispečink, SMS, email, …). Motivace k pořízení systému Modulární struktura, škálovatelnost a snad- ná rozšiřitelnost celého systému umožňuje uživateli jednoduché nasazení, implemen- taci a optimální pokrytí jeho požadavků s přihlédnutím k celkové ekonomické vý- hodnosti a návratnosti systému. Jaké jsou motivace k výstavbě systému po jednotlivých sektorech: 1. Telekomunikace a) Monitoring telekomunikační infrastruktury (ústředny, centra, základnové stanice, mobilní stanice, dočasně opuštěná nevyužitá infrastruktura pod dohledem, …). b) Monitoring netelekomunikační infra- struktury (spotřeba elektrické energie AC a DC, měření poruchových nebo svodových proudů, monitoring prostor, akumulátorovny, …). c) Udržování ideálních klimatických podmínek pro telekomunikační technologii (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace). 2. Energetika a) Monitoring energetické infrastruktury (transformátory, rozvodny, měnírny, spínací stanice, vedení, odpínače, odpojovače, …). Jindřich Zoubek, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=