ElektroPrůmysl.cz, září 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 48 | září 2018 Nahodilé proudové přetížení točivých elektrických strojů Proudová přetížitelnost točivých strojů je uvedena pro koordinaci těchto strojů s řídicími a ochrannými zařízeními. Zkoušky k prokázání těchto schopností nejsou požadavkem této normy. Tepelný účinek ve vinutích stroje se mění přibližně jako součin doby a druhé mocniny proudu. Proud převyšující jmenovitý proud způsobí zvýšení teploty. Není-li dohodnuto jinak, je možno předpokládat, že stroj bude pracovat při uvedených proudových přetíženích během doby své životnosti pouze po několik krátkých časových úseků. Má-li být střídavý stroj používán jako generátor i jako motor, má být proudová přetížitelnost předmětem dohody. Generátory Střídavé generátory se jmenovitými výko- ny do 1 200 MVA musí být schopné vydr- žet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 30 s. Střídavé generátory se jmenovitými vý- kony nad 1 200 MVA musí být schopné vy- držet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu po dobu, kterámusí být dohodnuta, tato doba však nesmí být kratší než 15 s. Motory (s výjimkou komutátorovýchmotorů a strojů s permanentními magnety) Vícefázové motory se jmenovitými výkony do 315 kW a jmenovitými napětími do 1 kV musí být schopné vydržet: - proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 2 minut. Pro vícefázové motory se jmenovitými výkony nad 315 kW a pro všechny jedno- fázové motory se nahodilé proudové pře- tížení neudává. Komutátorové stroje Komutátorový stroj musí být schopen po dobu 60 s vydržet 1,5násobek jmenovité- ho proudu při příslušné kombinaci těchto podmínek: a) otáčky: 1) stejnosměrný motor: nejvyšší otáčky při plném buzení; 2) stejnosměrný generátor: jmenovité otáčky; 3) střídavý komutátorový motor: nejvyšší otáčky při plném buzení; b) napětí kotvy: napětí odpovídající stanoveným otáčkám.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=