ElektroPrůmysl.cz, únor 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 80 | únor 2018 Rozhraní člověk-stroj Již dlouho nejsou vyhrazeny pouze pro fanoušky digitálních technologií - tablety a chytré telefony poskytují mnoho nových příležitostí v oblasti mechanického inženýrství. Rozhraní člověk-stroj v kombinaci s PLC se stává základním prvkem 4. průmyslové revoluce a funkcí s přidanou hodnotou. Tobias Ischen, odborník ze společnosti Eaton, vysvětluje, na čem záleží. Rozhraní člověk-stroj s použitím dotyku a hmatu: Bude mít nová generace strojů stále tradiční mechanická tlačítka? Tobias Ischen: „Mechanická tlačítka stále zůstanou důležitou součástí rozhraní člo- věk-stroj (HMI) i ve 4. průmyslové revoluci. Z bezpečnostních důvodů nejsou dotyko- vé prvky povoleny u funkcí jako je napří- klad NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Ovšem interne- tová generace a chytré telefony změnily mnoho prvků, které se týkají moderních provozních a vizualizačních konceptů.“ V čem vidí firmy zabývající se strojním inženýrstvím změny pocházející od ge- nerace chytrých telefonů? Ischen: „Změny ovlivňují návyky obsluhy a také vytvářejí mnoho nových příležitostí. Pro vedoucí výroby a servisní zaměstnance je velkou výhodou, že mají kdekoliv přístup k informacím o stavu stroje a plánu údržby. Trh s provozními zařízeními jistě poroste. Studie trhu z roku 2016 zabývající se ob- sluhou strojů vydaná pracovní skupinou VDMA poskytuje jasný důkaz. Nejen, že počet strojních inženýrů, kteří vybaví více než 100 provozních pracovních stanovišť ročně, výrazně roste, ale trend růstu je také jasně znatelný na trhu dotykových displejů a mobilních ovládacích zařízení.“ Jaké jsou nové výhody? Ischen:„Je zde mnoho různých výhod, pro- tože rozhraní člověk-stroj se snadno ovládá a přizpůsobuje potřebám uživatele s cílem zrychlit provozní sekvence, snížit počet provozních chyb a následně zvýšit produk- tivitu. A to jsou pouze příklady. Obsluha také těží z nižší pracovní zátěže. Klíčové výhody v aplikacích 4. průmyslové revoluce můžeme vidět přímo v procesech. Integrovaný přístup k výrobě, plánování a dodavatelskému řetězci v„chytrých“ továr- náchbudemuset v budoucnosti zpracovávat a zobrazovat stále rostoucí objemy informací uživatelsky přívětivým způsobem.“ Tedy široké spektrum aplikací pro prů- myslové využití... Ischen:„...ale to jsoupouze některé zmožnos- tí. Strojní inženýři, podle studie trhu o provo- zu strojů, již nepoužívají řídicí prvky pouze pro normální provoz a pro případy jako je vi- zualizace, ale také pro složitější úkoly, jako je: diagnostika a údržba, při nastavení a uvedení strojů do provozu. Patří sem rovněž aktuální témata jako například monitorování stavu a prediktivní údržba. Řídicí úrovně lze pou- Obr. 1 Rozšířená realita umožní nové možnosti ovládání a provozu strojů budoucnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=