ElektroPrůmysl.cz, únor 2018

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 50 | únor 2018 Softwarová řešení pro výrobce rozvaděčů Výrobci rozvaděčůasystémoví integrátoři sepohybují vevelmi konkurenčnímprostředí. Proto je pro ně důležité zkracovat čas vývoje, omezit chybovost a dodatečné změny – jinými slovy snižovat náklady. Níže uvádíme několik tipů pro výběr softwarových řešení, které splnění tohoto náročného úkolu usnadňují. Moderní CAE softwarové systémy umožňu- jí, aby manuální, časově náročné úkoly byly vykonávány automaticky a rychle. Používá- ním takového typu softwaru dochází nejen ke zvýšení produktivity práce a zkrácení projekčních činností, ale zvyšuje se i kvalita výrobků. Nejlepší CAE systémy jsou takové, které se neustále vyvíjejí, zlepšují možnosti pou- žití, snižují míru manuálního zadávání dat a kontroly chyb a rovněž usnadňují splňo- vání firemních, vnitrostátních a mezinárod- ních norem. Prvořadým požadavkem na software pro návrh rozvaděčů je, aby umožňoval rychlý a snadný návrh elektrotechnických schémat, a tam, kde je to nezbytné, i možnost návrhu pneumatických a hydraulických schémat a 3D návrh rozvaděče. Software by měl auto- maticky generovat informace typu kusovní- ky, plány svorkovnic a kabelů, dokumentaci pro otvory a výřezy montážní desky. Nástroje pro inteligentní uspořádání pří- strojů v rozvaděči, které zohledňují specifi- kace výrobců komponent, zaručí spolehli- vost plánování, optimální využití prostoru a přesné výrobní informace. Funkce pro umísťování a úpravu kom- ponent musí být doplněny dynamickými kolizními kontrolami a on-line zobrazením připojení, jež uživatelům umožní účinné využití dostupného prostoru v rozvaděči, který je často omezen. V okamžiku, kdy jsou v návrhu umístě- ny veškeré komponenty, kabelové žlaby a montážní lišty, kvalitní CAE software rov- něž automaticky ověří, zda jejich navrhova- né umístění splňuje designové požadavky, jako jsou například minimální přípustné rozestupy. Tím se projektantovi ušetří čas, protože se tak eliminuje umísťování sou- částek metodou„pokus a omyl“. A díky tomu, že již není potřeba opako- vané zadávání a manuální konverze dat, lze vývoj produktů realizovat mnohem efektivněji. Tím se projektantům uvolňuje čas pro další inovace. Neustálá výměna dat dále zvyšuje kvalitu projektu a urychluje celý inženýrský proces. Nejlepší CAE systémy pro výrobce roz- vaděčů používají 3D prototypy a informace ze schémat zapojení pro určení optimální délky vodičů uvnitř rozvaděče. Další neocenitelnou funkcí, kterou by měl CAE systém pro návrh rozvaděčů mít, je možnost pracovat s měděnými součást- kami, jako jsou sběrnice a přípojnicové

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=