ElektroPrůmysl.cz, únor 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | únor 2018 Obvody pro osvětlení společných komunikací dle ČSN 33 2130 ed. 3 Osvětlení pro jednotlivé prostory se navrhuje podle příslušných norem a hygienických předpisů. Pro osvětlení obytných budov platí ČSN 73 4301 a pro budovy občanské výstavby ČSN EN 12464-1 (36 0450). Pro nouzové osvětlení platí normy ČSN EN 1838 a ČSN 73 0802. Pravidelné kontroly nouzového osvětlení se provádějí v souladu s požadavky ČSN EN 50172 a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle ČSN EN 62034 ed. 2. Osvětlení společných komunikací. Rozvody pro osvětlení schodišť, u nástupišť výtahů, chodeb apod. se provádí těmito způsoby: a) s jednímobvodem– svítidla jsou zapoje- na na jeden obvod, b) se dvěma obvody – svítidla jsou zapo- jena na dva obvody jedné fáze tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o mini- mální intenzitě 2 Ix z druhého obvodu, c) se dvěma nebo více obvody – svítidla jsou zapojena na obvody napájené ze dvou, popř. tří fází tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpe- čit orientační osvětlení o minimální in- tenzitě 2 Ix z ostatních obvodů, d) nouzovým osvětlením, které doplňuje jeden ze způsobů osvětlení uvedených v odstavcích a), b) nebo c). Nouzové osvětlení se napájí ze zdroje na síti nezávislého (baterie nebo UPS), zapíná se automaticky a to: • u způsobu uvedeného v odstavci a) při přerušení napájení obvodu pro osvětle- ní společných komunikací; • u způsobu uvedeného v odstavci b) a c) při přerušení napájení rozvaděče, na němž jsou jištěny obvody pro osvětlení společných komunikací. Na společných komunikacích objektů, kde se zřizuje nouzové osvětlení podle odstavce d), postačí z hlediska bezpečnosti, osvětlení provedené způsobem podle odstavce a). Způsoby osvětlení se určují podle výšky budovy, viz tabulka 1, a podle druhu budo- vy, viz tabulka 2, přičemž se osvětlení zřizu- je podle údajů z té tabulky, která předepi- suje náročnější způsob osvětlení. Ovládání osvětlení společných komunikací objektu: a) v budovách, ve kterých toto osvětlení ovládají jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné; b) v budovách, ve kterých je osoba pově- řená ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední; c) kombinací způsobů uvedených v od- stavcích a) a b).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=