ElektroPrůmysl.cz, srpen 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 58 | srpen 2018 Zvýšení výkonu řídicích systémů SaiaPCD ® Po 14 letech od představení prvního řídicího systému řady PCD3 přichází tradiční švýcarský výrobce řídicích systémů Saia Burgess Controls (SBC) s navýšením výpočetního výkonu všech stanic s označením PCD3.Mxx60. Koncem roku 2016 byla tato změna provedena i v klíčové řadě PCD2 představením 4 slotového modelu PCD2.M4x60. SaiaPCD3 Power CPU má dostatečné systé- mové zdroje pro provoz až 13 komunikač- ních kanálů v jediném zařízení. U řídicího systému PCD2.M4560 dokonce 14 komu- nikačních kanálů. Většina náročných ko- munikačních úloh, jako je např. simultánní komunikace prostřednictvím protokolu BACnet® nebo LonIP® může být tak vyko- návána spolehlivě po dlouhou dobu. Paměťové zdroje nových PCD3 až 4 GB umožňují uživatelům v PCD zaznamená- vat/monitorovat, archivovat a spravovat data a stavy řízených objektů dokonce bez přítomnosti PC s řídicím SCADA software. Kombinace rychlého procesoru a operač- ního systému Saia PCD® COSinus posouvá nové automaty SaiaPCD3 na nejvyšší příčky pomyslného žebříčku funkčnosti a výkonu ve vztahu k jeho pořizovací ceně. Operační systém Saia PCD® COSinus SBC vyvinula jádro operačního systému SaiaPCD vmezinárodní spolupráci s firmami Philips a Nokia již v letech 2001-2003, ale následně bylo jádro rozšířeno se zaměřením na operační systém pro pokročilá měřicí, řídicí a regulační zařízení s důrazem na prů- myslovou kvalitu. Hlavními komponentami nového operačního systému tak jsou: 1) Multi - tasking jádro - zajišťuje základní funkce, na kterých je založeno zpracování programu 2) Virtuální stroj SaiaPCD® - vykonávající programy PG5. Virtuální kód po přeložení zajišťuje, že programy jsou vždy vykonávány konzistentním způsobem i na různých řadách automatů SaiaPCD. 3) Automatizační server – zahrnuje všeobecně používané web/IT techno- logie, jako jsou Webserver, FTP, SMTP, SMNP, NTP apod. a zajišťuje, že výměna dat mezi uživatelem a automatizačním řešením nebude vyžadovat žádné specializované hardware nebo software. 4) Komunikační protokoly – různé komunikační protokoly, jako jsou BACnet, Lon, Profibus, DALI, M-Bus a mnohé další. Operační systém Saia PCD® COSinus zajišťuje, že uživatelský program bude Obr. 1 Nová PCD2.M4560

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=