ElektroPrůmysl.cz, leden 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 16 | leden 2018 Základní změny v nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 oproti ed. 2 Těm pozorným jistě neuniklo, že vyšla nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem s platností od 1. ledna 2018. Souběžně s novou edicí je možné dále používat ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a to do 7.7.2020. S vydáním nové edice, již třetí, normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 navíc vyšla změna Z1 k ČSN 33 2130 ed. 3, která doplňuje ustano- vení článku 5.2.9 a mění ustanovení článků 5.3.11 a 5.3.12. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým prou- dem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bez- pečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 3 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem v souladu s normou ČSN EN 61140 ed. 3 je to, že ne- bezpečné živé části nesmějí být za nor- málních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmí- nek jedné poruchy. V souladu s čl. 4.2 ČSN EN 61140 ed. 3 je ochrana za normálních podmínek zajiš- těna základními ochrannými opatřeními a ochrana za jedné poruchy je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Jinak je ochrana před úrazem elektrickým prou- dem zajištěna prostředkem zvýšené ochra- ny, který zajišťuje ochranu za normálních podmínek a ochranu při jedné poruše. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, v soula- du s Pokynem IEC 104, má status skupino- vé normy bezpečnosti (GSP) pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. Změny proti předchozí edici normy Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitěj- ších změn: • Požadavky článku 411.3.1.2 vztahujícího se k ochrannému pospojování byly v řadě ohledů revidovány. • Článek 411.3.2.1 nyní požaduje, aby přístroj zajišťující automatické odpojení v případě poruchy byl vhodný pro odpojení alespoň vodičů vedení. • Doby odpojení, které uvádí článek 411.3.2.2, nyní platí také pro koncové obvody o jmenovitém proudu nepřekračujícím 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=