ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 70 | květen 2018 Informační systém pro cestující s průmyslovými mediakonvertory Moxa Informační systém pro cestující (Passenger Information System - PIS) poskytuje pasažérům informace o stavu přepravy v reálném čase tak, aby si mohli lépe naplánovat svou cestu. Tyto informace obvykle zahrnují předpokládané časy příjezdů a odjezdů jednotlivých spojů. Hlavním jeho cílem je zvýšit spokojenost cestujících. V PIS hrají důležitou roli mediakonvertory, neboť síťová zařízení ve vozidlech vyžadují přenos dat prostřednictvím bezdrátových přístupových bodů (AP) umístěných po- dél kolejových tras do dispečinku. Optický mediakonvertor umožňuje připojení velmi vzdálených zařízení do dispečinku pro- střednictvím optických kabelů. Požadavky na systém • Velká hustota portů v mediakonver- torech umístěných v dispečinku pro připojení vzdálených bezdrátových přístupových bodů s vlastním samostat- ným mediakonvertorem. • Ethernetové mediakonvertory instalo- vané ve vzdálených lokalitách nepotře- bují jen komunikovat s bezdrátovými AP, ale také pracovat v nepříznivých podmínkách. U těchto mediakonverto- rů je proto nutné bezventilátorové chla- zení a široký rozsah provozních teplot odpovídající klimatickým podmínkám v místě instalace. • Zpoždění přenosu dat musí být u všech mediakonvertorů co nejmenší pro Obr. 1 Architektura PIS systému

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=