ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 64 | květen 2018 Produkty společnosti EATON pro spínání a jištění elektromotorů Společnost Eaton staví v sortimentu spínacích a jistících prvků na dlouholetých zkušenostech a kvalitách produktů řady Moeller. Jedny z prvních spínacích zařízení uvedla společnost již před více než 100 lety. Od té doby došlo na základě potřebných zkušeností k mnoha technickým změnám, díky kterým lze v současné době přístroji Eaton bezpečně a spolehlivě spínat a jistit připojená zařízení. Stykače a pomocná relé typové řady DIL...-EA disponují propracovanou konstrukcí, kte- rá zajištuje bezproblémový a spolehlivý provoz. Výkonový rozsah stykačů začíná na 7 A v kategorii užití AC-3 a ve čtyřech typových velikostech se dostává až na 170 A. Pro vyšší proudy lze využít uzpů- sobená provedení stykačů, a to do jme- novitého výkonu až 2600 A. Mezi hlavní benefity stykačů DIL…-EA je možné zahr- nout integrované dvojité třmenové svor- ky, které umožňují připojení dvou vodičů rozdílného průřezu do každé svorky. Každý stykač se stejnosměrným ovládáním má také integrovaný ochranný člen cívky, jenž eliminuje možné poškození cívky případ- ným přepětím v řídicím obvodu. Navíc jsou tyto cívky charakterizovány vyšší tolerancí stejnosměrného napětí. Široká nabídka příslušenství od standardních pomocných kontaktů až po komunikační moduly sys- tému SmartWire-DT zjednodušuje projek- tování a montáž přístrojů. Beznástrojové propojovací sady poskytují rychlé a efek- tivní zapojení spouštěčů motorů a stykačů, a vytvářejí tak kompletní sestavu pro přímý nebo reverzační rozběh asynchronních motorů s jištěním proti přetížení a zkra- tu. Standardem je již dnes nízký příkon cívek stykačů a velmi vysoká mechanická i elektrická životnost silových kontaktů. V neposlední řadě je také potřeba zmínit funkci nuceného vedení kontaktů uvnitř modulů pomocných kontaktů dle normy ČSN EN 60947-5-1. Spouštěče motorů PKZM…-EA navazují na úspěšnou historii jisticích prvků spo- lečnosti Eaton. Se zkratovou odolností až 150 kA a jmenovitými proudy od 0,16 až do 63 A pokrývají veškeré standardní ap- likace při jištění elektromotorů. Možnosti ovládání otočnou rukojetí nebo tlačítky umožňují adaptaci různého provedení krytů pro zajištění vyššího stupně krytí (až IP65) a přizpůsobení konkrétnímu místu instalace – například kryty s červenožlu- tou uzamykatelnou rukojetí k použití jako nouzový vypínač nebo s tlačítkem nouzo- vého vypnutí s aretací. Veškeré další příslu- šenství, jako vypínací spouště a pomocné kontakty, je kompatibilní se všemi varian- tami spouštěčů motorů PKZM…-EA, čímž Obr. 1 4 typové velikosti stykačů DIL…-EA pokrývají jmenovité proudy 7 – 170 A (AC-3)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=