ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 80 | duben 2018 Změna snímačů přesypu RHP-5 Poslední legislativní změny zejména změny v normách byly podnětem k provedení obvodových úprav dlouhodobě vyráběných snímačů přesypu RHP-5 známých také pod lidovými názvy „deska“, „tyč“ nebo „řetízky“. Snímače slouží k identifikaci závalu sypkými hmotami u přesypů dopravníků nebo zásobníků. Historie těchto snímačů se datuje ke vzniku závodu ZAM v padesátých letech. Typ RHP- 5 vznikl v 90. létech po ukončení výroby typu RHP-3.1, který již nebylo možné vyrá- bět díky neexistenci původní součástkové výbavy. Naši konstruktéři vyvíjeli jednodu- chý systém pro určení polohy se zachová- ním původních vlastností. Snímací část se zakládá na měření gravitační polohy před- mětu uloženého v kovovém speciálním pouzdře, které je odolné v těžkých pod- mínkách prostředí, zejména změn teplot a chvění. Nejpoužívanější aplikací tohoto sníma- če je havarijní indikace závalu v horní části přesypu. Pro indikaci vznikajícího závalu se snímač používá také ve spodních částech přesypů viz obrázek. RHP-5 se před upgrade vyrábělo ve třech provedeních, typ deska, typ tyč a typ kužel. Všechny tři typy se taktéž lišily elektrickým zapojením. Po změně sníma- čů jsou vyráběny pouze dva základní typy a to deska ve dvou rozměrech a tyč. Po- užití změněných snímačů bylo rozšířeno o aplikace v důlním prostředí s nebezpe- čím výbuchu metanu. Změna norem týkající se zařízení do výbušného prostředí zrušila původní typy, které bylo možno pro toto prostředí pou- žít. Nové typy jsou pro toto prostředí pouze v zapojení NAMUR. To znamená, že do ob- vodu snímače je nutné vložit vhodný pře- vodník pro zpracování obvodu NAMUR. Pro aplikace starších typů snímačů v pů- vodním zapojení jsme připravili převodní jednotku pro NAMUR snímače, kterou lze umístit v blízkosti snímače, avšak do pro- Obr. 1 Snímač přesypu RHP-5 Obr. 2 Aplikace snímače pro havarijní indikace závalu Obr. 3 Blokové zapojení NAMUR

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=