ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 22 | duben 2018 PowerTag - nejmenší senzory na světě pro měření spotřeby energie Schneider Electric vyvinul nejmenší inteligentní bezdrátové senzory na světě, které slouží pro efektivní měření spotřeby energie. Moduly PowerTag se hodí do nových developerských projektů, ale široké uplatnění najdou rovněž ve starších budovách, kterým pomohou implementovat moderní energetický management bez zbytečných nákladů a stavebních úprav. Řešení ocení provozovatelé logistických hal, hotelů, kongresových center, průmyslových i obchodních budov, kteří se musí vypořádat s čím dál přísnějšími požadavky Evropské komise a cíli na snižování spotřeby energie, která má do dvou let klesnout až o 20%. PowerTag šetří náklady - snadná instalace i do starých rozvaděčů „ Naše bezdrátové senzory jsou nejmenší na trhu, což je mimořádně důležité kvůli mož- nosti instalace do stávajících rozvaděčů, kte- ré v sobě mají jen malý nebo žádný dodateč- ný prostor. Rozšíření elektroinstalace cestou stavebních úprav bývá drahé. Moduly Power- Tag tyto náklady odbourávají, protože se dají jednoduše nainstalovat a nakonfigurovat bez potřeby rozšiřovat existující rozvodové a pojistkové skříňky. Senzory se instalují pří- mo na modulární jističe Acti 9, takže neza- bírají drahocenné místo na DIN liště, což je užitečné jak při instalaci nových, tak i při po- užití starých elektrických rozvodů, “ vysvětlu- je Ing. Petr Bohušík ze Schneider Electric. Senzory předchází velkým problémům při výpadku napájení Moduly komunikují bezdrátově a dají se propojit se systémy pro řízení budov bez složitého a nákladného pokládání doda- tečné kabeláže. Senzory přitom neměří jen spotřebu osvětlení a jakýchkoli za- řízení napájených elektrickým jističem, jako jsou například servery či chladící technika. Umožňují rovněž sledovat další parametry – proudy, výkon či napětí – na základě čehož poskytují okamžitý přístup k varovným hodnotám a při výpadku obvodu vyšlou výstrahu přes email. „ Jest- liže například měříme kvalitu napájecího napětí a zjistíme nerovnoměrné rozložení proudu mezi fázemi, dokážeme malým zá- sahem do řízení předcházet velkým problé- mům při výpadku napájení, “ vysvětluje vý- znam širší funkcionality Ing. Petr Bohušík ze Schneider Electric.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=