ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTRONICKÉ PRVKY A SYSTÉMY 88 | červenec 2018 PIZZATO RFID senzory a pantové spínače Senzory ST s detekcí RFID a pantové spínače HX RFID detekce si našla pevné místo v oblasti kontroly a zajištění ochranných krytů například obráběcích strojů. Výhodou je relativně snadné splnění podmínek normy EN 14119, která definuje v tomto případě vysokou nebo nízkou úroveň kódování a tím i možnost přelstění zabezpečení krytu ze strany obsluhy nebo nepovolaných osob. Výše popsaná detekce se využívá u sestav (spínač/senzor + jeho aktuátor) bezpeč- nostních spínačů nebo senzorů přiblížení ST. Oba typy zařízení slouží k aktivaci bez- pečnostních výstupů v případě přiblížení kódovaného aktuátoru k příslušné hlavici spínače nebo k senzoru. Spínače nebo senzory obsahující bezpečnostní vstupy i výstupy lze zapojit do série bez snížení úrovně bezpečnosti. Dalším příkladem jsou pantové spínače HX s elektronickým kontaktním blokem, které nemají detekci RFID (nedochází k oddělení aktuátoru od spínače, resp. sen- zoru), nicméně bezpečnostní vlastnosti a možnosti kombinace s prvky s detekcí RFID jsou shodné. Díky bezkontaktní aktivaci vnitřních ovlá- dacích prvků spínačů a senzorů nabízí tento způsob detekce dlouhou životnost a mož- nosti použití i v náročných provozních pod- mínkách, kde jsou tyto bezpečnostní prvky vystaveny vlivům nejrůznějších prostředí. Bezpečnostní senzory ST s technologií RFID • Bezpečnostní úroveň SIL 3 a PL e pro samostatný senzor • Vysoký stupeň krytí až IP67, resp. IP69K • Bezkontaktní aktivace s využitím RFID technologie umožňující dlouhou provozní životnost • Kódované zajištění (typ 4) dle normy EN ISO 14119 • Aktivace senzoru možná ze všech směrů Obr. 1 Příklad instalace senzorů ST a pantových spínačů HX Obr. 2 Bezpečnostní senzory ST

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=