ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 80 | červenec 2018 Požadavky na vodiče a kabely strojních zařízení Vodiče a kabely musí být navrženy tak, aby byly vhodné pro provozní podmínky (např. napětí, proud, ochrana před úrazem elektrickým proudem, seskupení kabelů) a vnější vlivy (např. teplota prostředí, přítomnost vody nebo korozívních látek, mechanická namáhání, včetně namáhání během instalace, nebezpečí požáru), které mohou existovat. Tyto požadavky neplatí pro vestavěné elektrické instalace montážních skupin, podskupin a přístrojů, které jsou vyrobeny a zkoušeny podle příslušné normy. Vodiče Obecně musí být vodiče z mědi. Jsou-li použity hliníkové vodiče, průřez musí být minimálně 16 mm 2 . Aby byla zajištěna dostatečná mecha- nická pevnost, nemá být průřez vodičů menší, než je uvedeno v tabulce 1. Vodiče s menšími průřezy nebo jiného provedení, než je uvedeno v tab. 1, se však mohou po- užívat v zařízeních, je-li dostatečné mecha- nické pevnosti dosaženo jinými prostředky a není-li zhoršena správná funkce. Vodiče třídy 1 a třídy 2 jsou určeny pře- devšímpro používání mezi pevnými, nepo- hyblivými částmi. Všechny vodiče, které jsou vystaveny častým pohybům (např. jeden pohyb za hodinu provozu stroje), musí být ohebné slaněné vodiče třídy 5 nebo třídy 6. Izolace Typy izolace zahrnují mimo jiné: • polyvinylchlorid (PVC); • pryž, přírodní a syntetická; • silikonová pryž (SiR); • minerální izolace; • zesítěný polyetylen (XLPE); • etylenpropylenová směs (EPR). Pokud může izolace vodičů a kabelů (např. PVC) představovat nebezpečí v důsledku šíření požáru nebo emisi toxických nebo korozívních plynů, je třeba si vyžádat poky- ny od dodavatele kabelů. Je důležité věno- vat zvláštní pozornost spojitosti obvodu,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=