ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | červenec 2018 Nehlučné stykače pro domovní i průmyslové instalace Velice častým požadavkem v domech a jednotlivých bytech je nehlučné automatické připojování a odpojování běžných spotřebičů jako je bojler, varná deska, elektrická trouba, podlahové topení, čerpadlo vodárny, ovládání vrat a dveří. Stanislav Hotmar, prokurista Finder CZ, s.r.o. V průmyslových zařízeních pak jde o zátěže se středními zapínacími proudy jako jsou topení nebo motory nebo o zátěže s vyso- kými zapínacími proudy, kam patří chladící zařízení, kompresory nebo svítidla. Pro tyto účely jsou velice vhodné jedno – nebo třífázové stykače Finder pro trva- lé proudy od 25 A do 64 A při zapínacích proudech od 120 A do 240 A v provedení s kontakty z materiálu AgSnO 2 nebo při nižších zapínacích proudech s kontakty z materiálu AgNi. Konfigurace u dvoupólových stykačů umožňuje použití 2 zapínací (2Z) nebo 2 rozpínací (2R) kontakty nebo jeden za- pínací a jeden rozpínací (1Z+1R) kontakt. Čtyřpólové stykače mají k dispozici konfi- gurace 4Z, 3Z+1R nebo 2Z+2R. Stykač je při pohybu kontaktů nehlučný ze dvou důvodů: jednak díky reléové kon- strukci kontaktů umístěných na pružných bronzových nosičích, které podstatnou měrou snižují hlučnost tradičního cvaknutí kontaktů při jejich sepnutí, a jednak díky elektronice buzení cívky stykače u prove- dení 12 a 24 V AC/DC odstraňující známý brum střídavým proudem při napětí 100 až 240 V AC buzených cívek. Vysoká životnost kontaktů při spínání jak odporových, tak induktivních nebo kapacit- ních zátěží je zajišťována jejich můstkovým uspořádáním do dvou sériově řazených kontaktů. Toto uspořádání rozdělí spínané napětí na dva kontakty a omezí intenzitu přechodových jevů způsobujících opalování a degradaci kontaktníhomateriálu. Životnost Obr. 1 Stykače 25 A, 2/4-pólové Obr. 2 Stykače 40 A a 64 A, 4-pólové, s pomocnými kontakty

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=