ElektroPrůmysl.cz, září 2017

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 170 | září 2017 5 trendů v oblasti spojovacích technologií 1 - Intenzivnější síťové propojení a miniaturizace Digitalizace mění prostředí spojovací techniky tak, že stále více výrobků a do- konce i jednotlivé komponenty mohou a chtějí komunikovat samy. To znamená, že se musí přenášet stále více dat stále vyš- šími rychlostmi – co už delší dobu známe z kanceláří, vstupuje nyní i do výrobních hal. Neustálý růst výkonu mikročipů urych- luje nejen digitalizaci, nýbrž, spolu s úsilím dosáhnout vyšší efektivnosti zdrojů, také přechod na stále menší a kompaktnější produkty a přístroje. Smartphone má dnes výkon superpočítače z 90. let, a to při zlom- ku velikosti, spotřeby energie i ceny. To se projevuje také v průmyslové spojovací tech- nice. Roboty a další stroje jsou kompaktnější a vyžadují stále větší propojování dat. Speci- ální konstrukce kabelů a technické novinky, např. u izolace, pomáhají šetřit místo. Stále častěji se proto používají hybridní vedení, která spojují pod společným pláštěm výko- nové kabely, datové kabely a dokonce hadi- ce pro pneumatický nebo hydraulický sys- tém. Tam, kde se přenášejí velká množství dat, nahrazuje rychlý kabel Cat.7 Industrial Ethernet více pomalých variant, optické kabely nahrazují ještě více kabely založené na mědi. Zmenšit se musejí také konektory: kulaté konektory se stávají štíhlejší, modu- lární konektorové systémy spojují mnoho kontaktů různých vedení v jednom pouz- dře. Speciální materiály a optimalizované vnitřní struktury kabelů jsou nutné také z jiných důvodů, neboť kabely běžné v kan- celářích nejsou vhodné pro výrobu. Ve vý- robě musejí odolávat např. mazivům, horké páře a nespočtu ohybů a torzi. 2 - Konektory místo přímého propojení Dnes televize, zítra vysavače – na stejné vý- robní lince: s konceptem Industry 4.0 je výro- ba modulárnější a flexibilnější. Jednotlivé vý- robní moduly se vymění obratem ruky nebo se jen nově uspořádají. A to má důsledky pro spojovací techniku. Dříve byla elektrická spojení pevně propojena, spájena a potom zůstala často mnoho let již nedotčena. Flexi- bilita však vyžaduje konektory, které lze více než tisíckrát rozpojit a vždy znovu vytvořit spolehlivý kontakt. Takže také konektory se stávají modulárnější. Sdružují kontakty pro Industry 4.0, stejnosměrný proud místo střídavého i vysoce spolehlivé konektory. Nejen to jsou aktuální trendy ze světa současných spojovacích technlogií. Jak k nim přistupuje výrobce kabelů a kabelového příslušenství skupina Lapp z německého Stuttgartu? V čem vidí největší potenciál a jaké jsou podle ní další aktuální trendy? Obr. 1 Rychlý technologický vývoj a digitalizace řady procesů si žádá bezpečné a spolehlivé kabelové řešení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=