ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 84 | říjen 2017 Nový vyhľadávač podzemných vedení Sonel LKZ-1500 Množstvo nových investícií do výstavby a s tým súvisiaci zvýšený počet opráv a úprav súčasnej infraštruktúry je omnoho vyšší ako v minulosti. Toto sa dotýka ako nových, tak aj starších obytných budov a priemyselných objektov. Výkopové práce sú vykonávané na mno- hých miestach naraz a časový tlak a hrozba sankcií za neskoršie vykonanie prác zname- ná, že ich prevedenie je často vykonávané v zhone, bez dôkladnejšej prípravy a bez prieskumných prác. Takéto konanie čas- to vedie k poškodeniu existujúcej infra- štruktúry pre vodu, elektrickú energiu, in- ternet alebo iných vedení. Ešte väčšie škody a dokonca ohrozenie zdravia a života obyva- teľov môže nastať pri náhodnompoškodení plynovodu počas výkopových prác, ktoré môžu viesť až k výbuchu plynu. Prevencia takýchto situácií je preto viac ako opodstat- nená. Preto potreba rýchleho a presného určenie polohy a identifikácie podzemnej infraštruktúry podnietila prudký rozvoj lo- kačných zariadení na tento účel. Dnes trh ponúka širokú škálu vyhľadáva- cích zariadení, ktorých princíp je založený na detekcii elektromagnetických signálov emitovaných vodivými predmetmi. V prí- pade energií ide predovšetkým o silové káble, rôzne vodiče a všetky druhy potru- bia patriace do vodárenských alebo plyno- vých vedení. Vďaka deklarovaným parametrom a ponúkaným možnostiam je na identifikač- né činnosti veľmi vhodná aj lokalizačná súprava LKZ-1500, ktorú vyrába spoločnosť SONEL S.A. Sada obsahuje prijímač LKO-1500, vy- sielač LKN-1500, štandardné príslušenstvo a ďalšie voliteľné doplnky, ktoré môžu uľahčiť a urýchliť prácu. LKZ-1500 je pokročilé zariadenie, ktoré umožňuje komplexný terénny prieskum na vyhľadanie podzemných kovových prvkov a vedení a určiť aj ich smerovanie. Prijímač je ľahký a jednoducho sa ovláda. Zariadeniemôže byť pripojené k externé- mu modulu GPS a tak navyše k základným informáciám o meraní, ako je prúd (intenzi- ta signálu) a hĺbka lokalizovaného vedenia, môže užívateľ získať aj presné informácie o pozícii vedenia na mape. Pamäť je až Obr. 1 Vyhľadávač podzemných vedení Sonel LKZ-1500 Jozef Molec, MERaTEST s.r.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=