ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 80 | březen 2016 Měřicí přístroje ALMEMO ® Systém ALMEMO® sestává z měřicího přístroje ALMEMO® a z inteligentních přípojných konektorů ALMEMO® pro příslušný snímač. K dispozici jsou nejrůznější provedení přístrojů od 1-kanálového převodníku až po zařízení na sběr naměřených údajů s více než 1000 měřícími místy. Většina měřicích přístrojů řady ALMEMO® se liší pouze v provedení (ruční přístroj, stolní 19“ zařízení, panelový přístroj, pře- vodník...), v počtu měřicích vstupů (1...250), v indikačních, výstupních a obslužných prvcích, jakož i v napájení. Díky inteligent- nímu konektoru ALMEMO® jsou přístroje při zapojení snímačů a datových kabelů až na časově logické řízení kompletně naprogramovány. Přístroje disponují jed- notným rozsahem funkcí s konfigurova- telnými možnostmi. Všechny parametry jsou přístupné prostřednictvím rozhraní a lze je libovolně měnit, protože nosiče dat v konektorech lze opakovaně přepisovat. Pouze jeden měřicí přístroj pro všechna měření Existuje široké spektrum snímačů, čidel a signálů, které lze pomocí patentované- ho systému konektorů ALMEMO® připojit do jakéhokoli vstupu měření u všech mě- řicích přístrojů ALMEMO®. Přitom není zapotřebí žádné programování, protože všechny snímané údaje jsou uloženy v pří- pojném konektoru a tím se měřicí přístroj při zapojení automaticky nakonfiguruje. Pomocí paměti zařízení, snímaných úda- jů (EEPROM) lze všechna čidla kalibrovat, upravovat a opatřovat jednoznačným označením. Toto individuální označování snímačů činí strukturu měření přehled- nou a zabraňuje záměnám. Chyby čidel jsou opravitelné v konektoru, tzn., že se jednoduchá čidla stávají přesnými sní- mači naměřených hodnot. Normalizova- né signály lze zobrazit v jejich původní velikosti. Pro kombinované snímače, např. teploty a vlhkosti vzduchuje zpravidla zapotřebí pouze jeden společný konektor. Programo- vání lze ochránit pomocí odstupňovaného zablokování. Měřicí přístroje ALMEMO® jsou univerzálně použitelně Všechny přístroje mají stejný vstupní ob- vod měření. Pro nejrůznější aplikace je k dispozici více než 60 standardních rozsa- hů měření, např. měření: teploty, vlhkosti, proudění, průtoku, tepelného toku, tlaku, otáček, frekvence, odporu, proudu, napě- tí, síly, tenzometru, dráhy, pH, redoxního potenciálu, vodivosti, 0 2 , C0 2 , CO, 0 3 atd. Maximální a minimální hodnoty jsou uklá- dány automaticky. Naměřené hodnoty lze zprůměrovat pro jednotlivá měření, pro vý- stupní cyklus nebo pro celou dobu měře- ní, mezní hodnoty lze kontrolovat pomocí Obr. 1 Měřicí přístroje řady ALMEMO

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=