ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 6 | říjen 2017 Energetický štítek pro vaše obvody Majitelé a provozovatelé budov musí plnit nové předpisy vyžadující snížení spotřeby energie. Naštěstí existuje řešení. Nejen, že mohou uspořit energii, mohou také sledovat elektrické parametry svých zařízení a díky emailovému upozornění řešit malé problémy dříve, než se stanou velkými. Všichni volají po zvýšení energetické účin- nosti, s podstatným omezením spotřeby energie. To se neobejde bez množství re- levantních dat o instalaci, a čím více, tím lépe. Platí zde okřídlené „co nelze změřit, nelze ani řídit.“ Na druhou stranu, skutečnost je taková, že ve stávajících rozvaděčích je malý nebo není žádný dodatečný prostor. Rozšíření elektroinstalace za cenu stavebních úprav je drahé. Propojení se systémem řízení bu- dovy (BMS) vyžaduje další náklady. Jak by měl, vzhledem k uvedeným argu- mentům, takový energetický management vypadat? 1. Za prvé, neměl by vyžadovat dodateč- ný prostor v rozvaděči. To je vysokou prioritou. 2. Za druhé, měl by být schopen sledovat nejen spotřebu energie , ale i další pa- rametry. Například, měřit kvalitu napáje- cího napětí nebo rozložení proudu mezi fázemi. Možná, že dvě ze tří fází jsou na 50 % svého maximálního zatížení, ale třetí fáze je na 85 %. Malým zásahem do řízení by bylo možné předejít velkému problému při výpadku napájení. Monitorování instalace by mělo sledovat energii, proudy, výkon a napětí. Umožnit nejen měřit spotřebu energie, ale také monitorovat stav elektrických zařízení. 3. Za třetí. Měl by poskytovat okamžitý přístup k varovným hodnotám obvo- du . Například, když dojde k výpadku ob- vodu ledničky nebo kompresoru, měl by vyslat výstrahu prostřednictvím e-mailu. Integrace do řídicího systému budovy může být součástí celkové strategie in- ternetu věcí. 4. Za čtvrté, optimální řešení musí být bezdrátové . Ze dvou důvodů - náklady a pohodlí. Tahání kabelů je složité, ná- kladné a časově náročné. Příkladem takového řešení je PowerTag společnosti Schneider Electric . Je to bezdrátové monitorovací zařízení, které se instaluje přímo na modulární jističe Acti 9. Obr. 1 Bezdrátové snímače PowerTag se instalují přímo na modulární přístroje šířky 18 mm a nezabírají další prostor v rozvaděči.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=