ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 66 | říjen 2017 Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízeních pomocí termokamer testo Nedestruktivní diagnostika pomocí termokamery je jednou z klíčových metod jak udržet provoz a výrobu v chodu a bez zbytečných odstávek. Termokamery slouží k odhalení hrozících poruch výrobní technologie nebo ztrát energie a to rychle, bezdotykově a za provozu. Preventivní údržba pomocí termokamer Bezkontaktní měření a zobrazování te- pelných polí se osvědčilo jako nástroj preventivní údržby. Termokamery pracují na fyzikálním principu, který deklaruje, že každý objekt s teplotou vyšší než absolut- ní nula vyzařuje dlouhovlnné infračerve- né záření. Termokamera toto infračervené záření absorbuje a z jeho hodnoty vypo- čítává povrchovou teplotu. Uživatel díky tomu má přehled o rozložení teploty na jednotlivých částech měřeného objektu. Vzhledem k vysoké teplotní citlivost ter- mokamer je možné nalézt téměř všechny závady, které se projeví i nepatrnou změ- nou povrchové teploty. Mezi hlavní ap- likace termokamer v preventivní údržbě patří například: a) Hledání a kontrola přechodových odporů v elektrických rozvaděčích. b) Kontrola nadměrného zahřívání me- chanických částí, například ložisek. c) Kontrola stavu izolace horkovodů a rozvodů páry, topenářské aplikace. d) Určení hladiny naplnění v uzavřených nádržích. e) Vysokoenergetické procesy (kontrola vyzdívek pecí, spalinových cest a podobně). Technické parametry termokamer U termokamer je několik důležitých para- metrů, které jsou potřebné pro praktické a někdy i správné měření teploty. Zásadními technickými parametry v prů- myslové údržbě jsou zejména: a) Zorný úhel termokamery. b) Geometrické rozlišení IFOV. c) Teplotní rozsah. d) Šum detektoru NETD. Zorný úhel termokamer Zorný úhel termokamery se udává ve stup- ních. To je velice důležitý parametr, který předurčuje, zda je termokamera vhodná na měření spíše blízkých předmětů, nebo zda je spíše vhodná na měření vzdálenějších Obr. 1 Práce s termokamerou testo 872 AKČNÍNABÍDKA - 20%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=