ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 56 | říjen 2017 Bezpečnost kondenzátorových rozváděčů nízkého napětí ke kompenzaci účiníku Vždy když jsou paralelní kondenzátory pod napětím, tak jsou na rozdíl od většiny elektrických přístrojů provozovány nepřetržitě při plném zatížení, nebo při zatížení, které se odchyluje od této hodnoty důsledku odchylky napětí nebo kmitočtu. Je třeba poznamenat, že zavedení kapacity do systému může vytvářet neuspokojivé provozní podmínky (například zesílení har- monických, samovybuzení strojů, přepětí v důsledku přepínání, neuspokojivá funkce nízkými kmitočty dálkově ovládaných pří- strojů, atd.) Vzhledem k rozdílným typům konden- zátorů a mnoha činitelům, které je nutno uvažovat, není možné pokrýt montáž a provoz ve všech možných případech jed- noduchými pravidly. Vybíjecí zařízení Každý kondenzátorový rozváděč, nebo stu- peň má být vybaven prostředky pro vybití rozváděče po odpojení od sítě. Stanovený vybíjecí čas může být dosa- žen použitím buď vnitřních (zabudova- ných) vybíjecích odporů v každém konden- zátorů nebo vnějším vybíjecím zařízením dimenzovaným na vybití celého konden- zátorového zařízení. Před dotykem živých částí se musí umožnit po dobu nejméně 5 min samovy- bití rozváděče a potom se zkratují vývody každého kondenzátoru proti zemi. Vnitřní odpory Vnitřní odpory jsou obecně zabudovány do jednotlivých kondenzátorů. Jsou na- vrženy tak, aby zajistily vybití každého kondenzátoru a tím i celého rozváděče. V rozváděčích s několika kondenzátorový-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=