ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 26 | říjen 2017 Zvýšení efektivnosti při výrobě rozvaděčů Oblast konstrukce rozvaděčů čelí v současné době různým výzvám, jako jsou tlaky na termíny anáklady, rostoucí digitalizace, stáleseměnící standardy asměrnice, stejně jako zvyšující se tlak na inovace. Společnost Siemens je zkušený partner při návrhu a výrobě rozvaděčů, ať už se jedná o rozvaděče pro rozvod elektrické energie nebo rozvaděče pro stroje a výrobní zařízení. Nabízí jedinečné produktové a systémové portfolio, které pokrývácelý životní cyklus výroby oddesignua výroby ažposervis. Podporujeprůmyslové firmy na jejich cestě k digitalizaci. Díky komplexnímu přístupu a dlouholetým odborným znalostem pomáhá zvýšit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost. Efektivní spínání, ochrana, řízení a monitorování motorů Výroba musí být v dnešní době flexibilněj- ší a rychleji reagovat na požadavky trhu. Trend digitalizace zvyšuje tlak na průmysl. Jaké technologie by měly být použity pro spouštění a monitorování motorů? Existu- je nějaký návod pro efektivnější plánování rozvaděčů a zároveň v souladu s normami? Odpověď spočívá v perfektní kombinaci vhodných spínacích přístrojů. Díky kombi- načním možnostem modulární řady Sirius lze vytvořit individuální řešení pro konkrétní aplikaci. Výhoda modulárního systému spo- čívá v modulárním návrhu ve všech velikos- tech, v soustředěné funkčnosti zařízení pro velké množství aplikací a v podpoře pláno- vání v souladu s normami. To zjednodušuje všechny procesy a urychluje plánování. Bez ohledu na to, jaký stroj je projek- tován, modulární systém Sirius pokrývá všechny aplikace pro spínání, ochranu, spouštění a monitorování motorů. Ať už se jedná o standardní nebo extrémní aplikaci nebo motory v třídách účinnosti IE3/IE4, Sirius pokrývá všechny požadavky. Spína- cí a jisticí přístroje systému Sirius nabízejí nejvyšší poměr výkonu k velikosti, což še- tří cenné místo v rozvaděči. Komponenty Sirius jsou vždy v souladu s platnými norma- mi a splňují nejnovější požadavky na trhu. Zcela inovovaný systém Sirius Modulární systém Sirius představuje jeden systém, který pomůže vyřešit veškeré úkoly při spínání průmyslových zátěží, od styka- čů, stykačových kombinací a softstartérů po elektronické spínací přístroje pro časté spínání odporových zátěží nebo motorů. Modulární systém Sirius nabízí na trhu největší dostupné portfolio spínacích pří- Ing, Luboš Holubec, Siemens, s.r.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=