ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 14 | říjen 2017 Nový Blue e+ chiller od Rittalu Přesná regulace a účinné chlazení Teplota chladicího média v obráběcích strojích musí být velmi přesně regulována tak, aby byla zajištěna vysoká přesnost obrábění. Systém chlazení musí být také energeticky účinný, všestranný, spolehlivý a snadno udržovatelný. Společnost Rittal tyto požadavky zohlednila při vývoji zcela nové generace chladičů kapaliny Blue e+. Výsledkem je systém chlazení kapaliny pro zpracovatelský průmysl a strojírenství, který nastavuje nový tržní standard. Chlazení představuje až 15 procent celkové spotřeby obráběcího stroje. Množství pou- žité energie je tak vysoké, protože teplota chladicího média musí být velmi přesně ří- zena, s maximální hysterezí pouhých 0,5 K. Větší kolísání teploty by vedlo k nepřesnos- tem obrábění v důsledku teplotní roztaž- nosti součástí. U běžných chladičů kapalin je potřebné přesnosti chlazení kapaliny možné dosáhnout použitím systému „hot gas bypass“ (což je přepouštění horkých par chladiva na vstup do výparníku chladi- če), který sice zvýší přesnost regulace tep- loty kapaliny, ovšem za cenu maření chla- dicího výkonu a tím i elektrické energie. Aby bylo dosaženo potřebné přesnosti teplot při současném splnění požadavků na vysokou energetickou účinnost, uvádí společnost Rittal novou generaci chillerů Blue e +, která znamená obrovský skok v oblasti energetické účinnosti. Míru ener- getické účinnosti pro chlazení určuje koefi- cient EER, což je poměr chladicího výkonu ke spotřebované elektrické energii. Běžné chladiče kapalin se systémem hot gas by- pass mají EER 1, zatímco s novou generací Blue e+ je možné dosáhnout EER 3. Zákla- dem pro tento vysoký stupeň energetické účinnosti je kompresor s regulací otáček. Namísto toho, aby chladicí kompresor pra- coval na plný výkon a zmařil velkou část chladicího výkonu, jako u systému hot gas bypass, stejnosměrný invertorem řízený chladící kompresor může poskytnout chla- dicí výkon přesně podle potřeby. Tím se sníží hystereze, aniž byste zbytečně mařili chladicí výkon. Úspora energie až 70 procent Pro pohon kompresorů používá společ- nost Rittal stejnosměrné synchronní moto- ry, které dosahují vyšší účinnosti než tradič- ní střídavé asynchronní motory ve většině provozní oblasti. Invertor ve spojení s DC radiálními ventilátory a elektronický ex- panzní ventil umožňují řídit otáčky těchto motorů s vysokou přesností, což znamená, že chillery Blue e + pracují vždy v optimál- ním výkonu. Díky inovativnímu použití této Obr. 1 Nová generace chillerů Blue e+

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=