ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 10 | říjen 2017 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Skříně Distri dělíme na tři základní skupiny: DistriTon, DistriSet a DistriBox. DistriTon První skupina DistriTon zahrnuje rozvodni- cové skříně určené pro bytové a domovní aplikace. Skříně jsou kompletně připraveny pro osazení modulárními přístroji Minia. Obsahuje 4 řady skříní podle typu použi- tého materiálu. Jsou to rozvodnicové skří- ně oceloplastové RZA, oceloplechové RZB, plastové RZG a plastové RZI (IP65). Všechny uvedené řady vynikají nadstan- dardním prostorem pro zapojení a uložení vodičů, a to nejen v oblasti připojení PE a N vodičů mezi svorkovými bloky a první řadou přístrojů, ale i na bocích skříní, pod „U“ lištami a mezi jednotlivými řadami pří- strojů. Oceloplastové skříně RZA jsou zapuště- né skříně do 56 modulů a nabízí mimo jiné mimořádně velkou rozteč jednotlivých řad přístrojů 135 mm, která usnadňuje připo- jení vodičů a propojovacích lišt do svorek přístrojů. Oceloplechové skříně RZB představují zapuštěné a nástěnné provedení od 72 do 198 modulů. Vynikají nadstandardním prostorem 50 mm pod„U“ lištami a 52 mm na bocích. V těchto parametrech nemají na českém trhu konkurenci. Jsou vybaveny plechovými čelními kryty přístrojů, které jsou přizemněny speciálními podložkami a do základny se upevňují pouhou čtvrto- táčkou rychlouzávěrů. Plastové skříně RZG nabízí zapuštěné a nástěnné provedení s plnými nebo prů- hlednými dveřmi od 4 do 56 modulů. Ob- líbená jsou provedení s 18 moduly v řadě. Plastové skříně RZI zahrnují nástěnné provedení od 4 do 54 modulů. Vysoké krytí IP65 je zabezpečeno polyuretanovým těs- něním nanášeným metodou kontinuálního lití, čímž nevzniká žádný problémový spoj. K základní výbavě všech skříní DistriTon patří svorkové bloky pro připojení PE a N vodičů s velkým počtem připojovacích míst. U velikostí, ve kterých se běžně osazu- jí i proudové chrániče, je v základní výbavě také 1 až 5 svorkových bloků pro připojení N vodičů za proudovými chrániči. Výrobci rozváděčů ocení nabídku po- skytnutí podkladů pro typově zkoušené rozvodnice DBO dle normy ČSN EN 61439-3 pro domovní instalace při využití rozvod- nicových skříní DistriTon do 198 modulů a modulárních přístrojů Minia do 63 A. Na- zkoušené a certifikované na EZÚ jsou roz- vodnice DBO-RZA, DBO-RZB a DBO-RZG. V současné době se připravuje certifikace typově zkoušených rozvodnic DBO-RZI (IP65) s předpokládaným termínem zave- dení v lednu 2018. Více informací k rozvod- Obr. 1 DistriTon

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=