ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 108 | říjen 2017 IN-EL – již 25 let s vámi Je to již 25 let, kdy byla založena firma IN-EL, spol. s r. o. Její název „IN-EL“ nebyl zvolen náhodou: Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. IN , to jsou informace, EL , to je elektrotechni- ka, společně pak informace v elektrotech- nice , nebo spíše informace pro elektro- techniky . To tedy byl prvotní podnikatelský záměr, s nímž jsem do podnikání šel (mimo- chodem, podnikat jsem spolu s kolegy začal již v roce 1990 ve firmě STRO.M, spol. s r. o., jejíž záběr byl tak široký, že jsem se v roce 1992 rozhodl založit firmu IN-EL, spol. s r. o.). Informace, to byl, je a stále bude atribut velmi ceněný. I když v době našich začát- ků, možno říci v době „před internetem“, nejen ceněný, ale i nedostatkový. Zejména pod dojmem období do roku 1990, kdy informace byly úplně nebo téměř zdarma. Vzpomeňme na tehdejší ceny technických norem (ČSN), informace o, z dnešního po- hledu, velmi omezeném sortimentu tech- nických produktů, ceny seminářů, aktivů a podobných akcí konajících se téměř vý- hradně pod hlavičkou ČSVTS a jejich Domů techniky atd. Po revoluci se situace zásadně změnila. Sortiment materiálů, přístrojů a dalších elek- trotechnických předmětů se v souvislosti s otevřenímhranic nejenpro občany, ale i pro obchod, řádově rozšířil, technické normy se staly dobrovolnými, byly zrušeny ceníky – zá- vazné ceny (regulované ceny) platily jen pro určité oblasti vyjmenované zákonem a byly zavedeny ceny dohodou, postupně naše re- publika začala přebírat evropské technické normy, jejichž cena začala růst do neúměr- ných rozměrů, legislativa týkající se technic- kých zařízení se začala přizpůsobovat Evropě a poté Evropské unii atd. Protože se zároveň rozvíjel sektor sou- kromého podnikání, tj. právnických i pod- nikajících fyzických osob, kde každá firma a každý živnostník musel dělat vše, infor- mace začaly být velmi ceněné. V roce 1992 jsme začali s pořádáním seminářů. Protože firem, agentur a podob- ných subjektů pořádajících takové akce bylo více, museli jsme vybrat téma unikátní, které tehdy nikdo neprezentoval. To téma se nazývalo „Oceňování elektromontážních prací (rozváděčů) (revizí elektrických zaříze- ní)“, nebo úplně na začátku „DPH a výroba rozváděčů (elektromontážních prací)“. Tyto akce jsme pořádali dvakrát ročně (na jaře a na podzim), a to vždy v Praze, v Brně a v Banské Bystrici. Účast byla vždy velká. Největší účast byla v roce 1992 v Pra- ze na Žofíně, kde přišlo kolem 1 200 lidí. V Brně a Banské Bystrici se účast pohybo- vala kolem 600 lidí. Tyto akce jsme orga- nizovali 3 roky, a když účast na akci klesla na 150 lidí, pořádání seminářů jsme skon-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=