ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 90 | zaří 2016 ** - představují značku zařízení, - představuje dané zařízení. Jedna fáze, jedno napětí (obr. 1) L1 L2 **1 **2 Jedna fáze, dvojí napětí (obr. 2 ) Napětí L1 L2 Spojeno Odděleno Vyšší **1 **4 - **2 Nižší **1 **2 [**1, **4] - Tři fáze, jedno napětí (obr. 3) L1 L2 L3 Zapojení **U **V **W Do trojúhelníka **U **V **W Do hvězdy Značení svorek pomocných zařízení točivých elektrických strojů Doplnění písmen a/nebo číslic ke značce pomocného zařízení musí vycházet, kdyko- liv je to možné, z pravidel uvedených v čl. 6 normy ČSN EN 60034-8 ed. 2. Pokud je na stroji pro určité zařízení velký počet svorek (např. pro termočlánky), mo- hou být vývody seskupovány podle značky daného zařízení a svorky mohou být ozna- čeny pomocí číslice (1-99) předřazené před značku a pomocí jedné číslice (1-9) přiřazené za značku. Výrobce musí popsat funkci těchto za- řízení písemnou instrukcí. Pokud existuje pouze jedno takové zařízení, předřazená číslice může být vynechána. Značení Zařízení vztahující se k výkonu Zařízení BA, BD, BW, CA, HE, LA, SC a SP musí být označena a připojena následov- ně, kde: Značení pomocných svorek musí odpovídat normě ČSN EN 60034-8 ed. 2 . Značení musí zahrnovat předřazenou číslici identifikující jednotlivý obvod nebo jednotku a přiřazenou číslici identifikující funkci vývodu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=