ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 8 | zaří 2016 Rozšířené funkce u elektronických relé na přetížení u elektromechanických stykačů a spouštěčů motorů Článek informuje o rozšířených funkcích zahrnutých do elektronických relé na přetížení určených pro používání ve střídavých obvodech, které přímo nesouvisejí s ochranou proti přetížení. Rozšířené funkce mohou také zajišťovat některé řídicí funkce. Řídicí funkce se projednávají. Elektronické relé s rozšířenými funkcemi může být v praxi také označováno jiným názvem, jako„systém řízení motoru",„chrá- nič motoru", apod. Funkce detekce zemního spojení Přístroje reagující na proudy zemního spojení se používají jako ochranné sys- témy. Takové přístroje se často používají ve spojení s elektronickými relé na přetí- žení nebo jako nedílná část těchto relé pro detekci proudu zemního spojení v zaříze- ní, aby byla zajištěna přídavná ochrana proti vzplanutí a šíření plamene a jiným nebezpečím, která se mohou objevit v důsledku zemního spojení trvalého cha- rakteru, které není možné zjistit funkcí nadproudové ochrany. Chování vyvolané přítomností stejnosměrné složky se nebe- re v úvahu. Tato ochrana proti zemnímu spojení není určena pro poskytování ochrany před úrazem elektrickým proudem. Třídění elektronických relé na přetížení Kritéria třídění jsou následující: • elektronické relé na přetížení s detek- cí zemního spojení - vícepólové elekt- ronické relé, které zapůsobí, když se vektorový součet proudů protékajících v hlavním obvodu zvýší nad předem stanovenou hodnotu v souladu se stano- venými požadavky. Pro zjednodušení se používá termín zemní relé. • elektronické relé na přetížení s detekcí nesymetrie proudu - elektronické relé na přetížení, které zapůsobí v případě nesymetrie velikosti proudů v souladu se stanovenými požadavky. Pro zjednodu- šení se používá termín„relé pro nesymet- rii proudu".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=