ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 78 | zaří 2016 Zabraňte závažným problémům - krokové motory s enkodérem ENIKA.CZ, s.r.o. prodejní program o krokové motory s enkodérem a k nim příslušné ovladače. Enkodér u motoru slouží jako detektor poruchy. Zabrání se tím závažným problémům, které by vznikly pokračováním výrobního procesu. Účelem tohoto článku je upozornit nejen na chyby při návrhu systému s krokovými motory a na poruchy při jejich provozu, ale dát především rady, jak jim předcházet. Zá- věrem jsou vysvětleny výhody krokového motoru s enkodérem. Jaké chyby se dělají nejčastěji? Motor se neprovozuje s ovladačem , kte- rý výrobce k němu předepsal. Vzájemné přizpůsobení motoru a ovladače je základ- ní podmínkou pro dosažení požadované hodnoty momentu dle uváděné charakte- ristiky. Dále je důležité vědět pro jaký krok motoru a pro jak veliké napájecí napětí ovladače charakteriskika platí. Poddimenzovaný motor se bude přehří- vat, nesplní potřebné zrychlení, bude mít malý výkon. Může ztrácet kroky (=nespráv- ně polohovat) a snadno se přetíží a zastaví. Předimenzovaný motor je hlučný a ge- neruje vyšší hodnoty elektromagnetického rušení. Samozřejmě, takový motor nebo ovladač je dražší a zabírá více prostoru. Zatěžovací moment je stanoven špatně. Je třeba ho spočítat při zrychlování a nebo zpomalování (pro kratší čas) a k tomu je třeba připočítat ještě tření a přidat rezervu (např. 30%). Pak se vybere motor. Pokud motor pracuje jen s malou rezervou, do- chází k nestabilitě (drnčení) a když hnací moment motoru na zátěž nestačí a motor se zastaví (stall torque). Hodnota mikrokroku se zvolí dle po- žadované přesnosti polohy . Ale pozor, mikrokrokem se snižuje záběrový moment (holding torque) a to výrazně. Pokud je při plném kroku (1,8° = full step) 100%, při 1/16 kroku (= 3200 kroků/ot) je 9,8%! S tímmusí konstruktér počítat a pokud ten- to inkrementální moment pro polohování nestačí, je nutno použít převodovku. Právě jemný mikrokrok je častou příčinou ztráty kroku. A co je důležité vědět: hlavním úkolem mikrokroku je potlačit rezonance v dolní části rozsahu otáček (50-150 ot/min). Tam také se výrazně projeví snížením hlučnosti. U rychlostních úloh se používá min. rozdě- lení 1/32 (= 6400 kroků/ot). Ale zase pozor: hnací moment spadne na cca 5% a ten musí překonat tření a detenční moment motoru a mechanizmu. Rezonance se však mohou vyskytnout i ve středním pásmu otáček a tady už

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=