ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 56 | zaří 2016 Výstupní filtr a motorové kabely rozšířeného produktu využívajícího PDS s ohledem na jejich účinek na ztráty Systém výkonového pohonu (PDS) se používá pro dodávku elektrické energie ze sítě do motoru v aplikacích, které vyžadují proměnlivé otáčky motoru. PDS může regulovat otáčky a/nebo moment podle toho, jak je to požadováno aplikací a její regulací. Na obrázku 1 je zobrazen kompletní sys- tém přenášející energii ze sítě k zátěži. Napájecí kabely a zatěžovací stroj nejsou součástí PDS, i když jejich ztráty mohou být pro vyhodnocení energeticky účinného rozšířeného produktu důležité. Za účelem určení celkové energetické účinnosti musí být vyhodnocen kompletní systém. Vhod- ným řešením není zejména optimalizování energetické účinnosti jednotlivých pod- systémů, protože tyto lokální optimalizace mohou snížit celkovou energetickou účin- nost. V této kapitole jsou popsány hlavní závislosti. Ztráty ve výstupním střídači jsou tvoře- ny ztrátami v propustném stavu a spína- cími ztrátami polovodičů. Oba typy ztrát se snižují nepřetržitým technologickým zdokonalováním ve vývoji polovodičů, buď vylepšováním struktury zařízení, nebo použitím nových polovodivých materiálů. Z hlediska uživatele mohou být ztráty ve výstupním střídači ovlivněny spínacím kmitočtem. Snížený spínací kmitočet vede Obr. 1 Přehled rozšířeného produktu a toku energie

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=