ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 50 | zaří 2016 TG Drives, s.r.o. Dvouosé digitální servozesilovače TGZ Univerzální servozesilovače používané běžně v automatizaci pracovních strojů jsou oblíbené díky možnosti připojení různýchmotorů a snímačů zpětné vazby, analogovému a digitálnímu řízení, možnosti připojení k různým komunikačním sběrnicím, velkému množství nastavitelných funkcí či možnosti programování. Velmi často potřebujeme integrované funkce pro danou aplikaci upravit, volné programování je realizováno ve smyčce s nízkou prioritou, pro rychlé děje je tato funkce nepoužitelná, komunikace není v některých případech dobře ošetřena. Široké možnosti připojení univerzálních servozesilovačů vedou k většímu množství konektorů, v konečném důsledku k větším rozměrům. Servozesilovače bez speciálních funkcí se používají pro řešení jednodušších pohonů, vždy vyžadují nadřazený systém s výkonným procesorem a rychlými polohovacími moduly. TGZ představuje nový koncept měničů, který v sobě zahrnuje moderní prvky digi- tálního řízení, jednoduché přednastavené funkce, které uživatel může volat ve vlast- ním uživatelském programu, propojení k rychlýmdigitálnímsběrnicím, možnost při- pojení moderních digitálních snímačů zpět- né vazby, malé ztráty výkonových prvků a unikátní chladicí systém. Díky využití těchto nových technologií se podařilo optimalizo- vat rozměry, snížit počty pinů v konektorech a do stejného prostoru implementovat dvě výkonové jednotky pro řízení dvou servo- motorů. TGZ představuje ekonomické, ale vysoce kvalitní řešení řízení servomotorů. K významným konstrukčním prvkům měniče TGZ patří tyto hardwarové a soft- warové komponenty: Procesor Jednoprocesorové řešení servozesilovače TGZ je raritou, běžným řešením ostatních výrobců jsou dva nebo tři procesory. Řeše- ní s jedním procesorem významně zvyšuje rychlost přenosu interních dat a odpadá nutnost jejich synchronizace. Kompaktní procesor se dvěma jádry a s integrovanými funkcemi hradlového pole zajišťuje dosta- tečný výpočetní výkon pro řízení dvou mo- torů, rychlou komunikaci s nadřazenými a zpětnovazebními systémy. Dvoujádrové řešení umožňuje rozdělení procesů, což vý- znamně zvyšuje stabilitu systému, zvláště pak při komunikacích s externími systémy. Obr. 1 Servozesilovače TGZ-48 a TGZ-320

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=