ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 40 | zaří 2016 Jmenovitá výkonnost točivých elektrických strojů Jsou-li jako část stroje připojeny výrobcem pomocné součásti jako tlumivky, konden- zátory apod., jmenovité hodnoty se musí vztahovat ke svorkám celého zařízení. Toto však neplatí pro výkonové transformátory zapojené mezi stroj a napájení. Stanovení jmenovitých výkonností pro stroje napájené ze statických měničů nebo napájející statické měniče je třeba věnovat zvláštní pozornost. Třídy jmenovité výkonnosti Jmenovitá výkonnost pro trvalé zatížení Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat po neomezenou dobu, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku. Tato třída jmenovité výkonnosti odpoví- dá druhu zatížení S1 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S1. Jmenovitá výkonnost pro krátkodobý chod Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat po omezenou dobu, počínaje od teploty okolí, přičemž vyhovuje požadav- kům tohoto článku. Tato třída jmenovité výkonnosti odpoví- dá druhu zatížení S2 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S2. Jmenovitá výkonnost pro periodické zatížení Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat v pracovních cyklech, přičemž vy- hovuje požadavkům tohoto článku. Tato třída jmenovité výkonnosti odpoví- dá jednomu z druhů periodického zatížení S3 až S8 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro příslušný druh zatížení. Není-li stanoveno jinak, doba trvání pracovního cyklu musí být 10 minut a za- těžovatel musí mít jednu z následujících hodnot: 15%, 25%, 40%, 60%. Jmenovitá výkonnost pro neperiodické zatížení Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat neperiodicky, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku. Tato třída jmenovité výkonnosti odpo- vídá druhu neperiodického zatížení S9 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S9. Jmenovitá výkonnost musí být stanovena výrobcem. Při stanovení jmenovité výkonnosti musí výrobce zvolit jednu ze tříd jmenovité výkonnosti, uvedených níže, podle normy ČSN EN 60034-1 ed. 2. Označení třídy jmenovité výkonnosti musí být uvedeno za jmenovitým výkonem. Není-li uvedeno žádné označení, platí jmenovitá výkonnost pro trvalé zatížení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=