ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 36 | zaří 2016 Nové možnosti spouštění a řízení motorů od společnosti Eaton Společnost Eaton představila nové produkty z oblasti frekvenčního řízení motorů. Frekvenční startér PowerXL DE11 vychází z úspěšné řady DE1 kterou doplňuje o další funkce a vlastnosti žádané našimi zákazníky. Nová řada frekvenčních měničů DG1 pak nabízí univerzální použití v průmyslových aplikacích díky výkonné robustní, modulární konstrukci. Frekvenční startér PowerXL DE11 - nové možnosti použití podporující energetickou účinnost ve strojírenství Společnost Eaton rozšiřuje svou řadu frek- venčních startérů PowerXL DE1 o provede- ní DE11. Nová řada nabízí kromě standard- ního rozhraní Modbus amožnosti integrace do komunikačního systému SmartWire DT také možnost přímého připojení ke sběrni- ci s komunikačním protokolem CANopen. Otevírá se tak další uplatnění v mnoha oblastech v rámci strojírenství v souladu s požadavky směrnice ErP. Frekvenční startér je nová kategorie přístrojů, kterou společnost Eaton uvedla na trh v loňském roce. Pomocí tohoto zaří- zení jemožné zákazníkůmposkytnout alter- nativu, která jim umožní spolehlivě chránit a spouštět motory v rámci jejich energetic- ky účinného provozu. Elektronické řízení otáček motorů je stále častěji vyžadováno například u čerpadel a ventilátorů s ohle- dem na požadavky minimální stupně účin- nosti. Klasické frekvenční měniče však mají v mnoha případech přebytečnou funkcio- nalitu a příliš složitě se obsluhují, zatímco spouštěče motorů jsou z pohledu pou- žití sice jednoduché, ale mají omezenou funkčnost. Frekvenční startér tuto mezeru vyplňuje, protože kombinuje výhody obou přístrojů. Stejně jako frekvenční startér DE1 umož- ňuje i startér DE11 řízení otáček motorů v aplikacích do 7,5 kW. Z pohledu použití je podobný stykači nebo spouštěči motoru s možností provozu "ihned po vybalení", bez nutnosti nastavení parametrů. V rámci nového provedení DE11 je k dispozici od- nímatelná řídicí svorkovnice, která šetří čas a práci při instalaci nebo výměně zařízení. Šířka přístroje odpovídá standardnímu spouštěči motoru a stykači, lze tedy stáva- jící způsob jištění a spínání motoru jedno- duše nahradit. Z výrobního nastavení lze provést indi- viduální přizpůsobení parametrů pro kon- krétní aplikaci. Uživatel může použít zásuv- ný konfigurační modul a provést základní vlastní úpravy výrobního nastavení pouze Obr. 1 Frekvenční startér DE11 s komunikací CANopen a odnímatelnou svorkovnicí

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=