ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 34 | zaří 2016 Ochranné uzemnění točivých elektrických strojů Stroje musí být opatřeny uzemňovací svorkou nebo jiným zařízením umožňujícím připojení ochranného nebo uzemňovacího vodiče. Toto zařízení musí být označeno značkou nebo nápisem. Stroje však nemusí být uzemněny ani opatřeny uzemňovací svor- kou, jestliže: a) mají přídavnou izolaci, nebo; b) jsou určeny do sestavy zařízení, které má přídavnou izolaci, nebo c) jde o stroje na jmenovitá napětí do 50 V AC včetně nebo do 120 V DC včetně, které jsou určeny pro použití v obvodech SELV. V případě strojů na jmenovitá napětí vyšší než 50 V AC nebo 120 V DC, avšak nepře- vyšující 1 000 V AC nebo 1 500 V DC, musí být svorka pro uzemňovací vodič umístě- na v blízkosti svorek pro přívodní vodiče, uvnitř svorkovnice, pokud ji stroj má. Stroje se jmenovitými výkony vyššími než 100 kW (nebo kVA) musí mít kromě toho uzemňo- vací svorku upevněnou na kostře. Stroje pro jmenovitá napětí vyšší než 1 000 V AC nebo 1 500 V DC musí mít uzem- ňovací svorku na kostře, např. ocelový pás, a kromě toho musí mít uvnitř svorkovnice prostředky pro připojení vodivého pláště kabelu, pokud jej kabel má. Uzemňovací svorka musí být konstruo- vána tak, aby zajišťovala dobré spojení s uzemňovacím vodičem bez jakéhokoliv poškození vodiče nebo svorky. Přístupné vodivé části, které nejsou součástí pracovní- ho obvodu, musí mít mezi sebou a s uzem- ňovací svorkou dobrý elektrický kontakt. Jsou-li všechna ložiska a rotorové vinutí stroje izolovány, hřídel musí být elektricky spojena s uzemňovací svorkou, pokud se výrobce a odběratel nedohodnou na alter- nativních prostředcích ochrany. Je-li uzemňovací svorka umístěna ve svor- kovnici, je nutno předpokládat, že uzemňo- vací vodič je vyroben z téhož kovu jako pří- vodní vodiče. Je-li uzemňovací svorka umístěna na kostře, uzemňovací vodič může být po do- hodě vyroben z jiného kovu (např. z oceli).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=