ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 28 | zaří 2016 Ve dvou se to lépe táhne… …technologie synchronních reluktančních motorů od ABB Pohony Účinnost elektrických motorů je v současnosti velmi aktuální téma. Jednak kvůli legislativním požadavkům, které neustále zvyšují a i nadále budou zvyšovat požadavky na jejich účinnost, tak i kvůli přínosu pro koncového uživatele v podobě snížení nákladů. Pokud se navíc ještě motor s vysokou účinností doplní o efektivní řízení, může toto spojení odhalit dosud nevyužitý potenciál úspor. Jako odpověď na požadavky na vyšší účinnost motorů i energetickou úsporu, nabízí ABB technologii synchronních re- luktančních motorů (SynRM). Tuto tech- nologii představilo ABB ve svém portfoliu jako jeden z prvních výrobců motorů již v roce 2011. Synchronní reluktanční motor je třífázový elektrický motor bez perma- nentních magnetů, jehož rotor má rozdíl- ný magnetický odpor (reluktanci) ve dvou na sebe kolmých osách. SynRM technologie nabízí na rozdíl od klasických motorů vyšší účinnosti a ve vět- ších výkonech motorů menší osovou výšku až o 2 velikosti (obr. 1), což je výhoda zvláště při požadavku na malé zástavbové rozměry a hmotnost. Vzhledem k nižším ztrátám v rotoru dochází k menšímu teplotnímu namáhání ložisek a vinutí motoru, což zvyšuje jejich životnost. Navíc se jedná o koncepci pohonu pro budoucnost, která splňuje současné i bu- doucí známé legislativní požadavky na účin- nostní třídy. Synchronní reluktanční motory ABB jsou dostupné ve výkonech od 0.55 do 315 kW, jsou vhodné pro různé aplikace v celém spektru nabízených výkonů. Nově jsou nabízeny SynRM motory v kombinaci s měničem frekvence ACH580, který je speciálně určen pro oblast HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) a výrobce strojních zařízení. Měniče řady ACH580 (obr. 2) jsou stan- dardně vybaveny vstupním filtrem pro po- tlačení vyšších harmonických, intuitivním ovládacím panelem a vestavěným komu- nikačním protokolem BACnet. Tato řada měničů představuje nový standard jedno- duchosti, spolehlivosti, snadnosti instalace a uvedení do provozu. Ideálně se hodí pro nepřetržitý provoz v kriticky důležitých aplikacích HVAC, například v nemocnicích www.abb.cz/pohony Obr. 1 To nejlepší z obou technologií - ideální spojení motoru a měniče frekvence pro ještě větší úspory

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=