ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 26 | zaří 2016 Přetížení točivých elektrických strojů Nahodilé proudové přetížení Proudová přetížitelnost točivých strojů je uvedena pro koordinaci těchto strojů s ří- dicími a ochrannými zařízeními. Zkoušky k prokázání těchto schopností nejsou poža- davkem této normy. Tepelný účinek ve vinu- tích stroje semění přibližně jako součin doby a druhé mocniny proudu. Proud převyšující jmenovitý proud způsobí zvýšení teploty. Není-li dohodnuto jinak, je možno předpo- kládat, že stroj bude pracovat při uvedených proudových přetíženích během doby své ži- votnosti pouze po několik krátkých časových úseků. Má-li být střídavý stroj používán jako generátor i jakomotor, má být proudová pře- tížitelnost předmětemdohody. Generátory Střídavé generátory se jmenovitými výko- ny do 1 200 MVA musí být schopné vydr- žet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 30 s. Střídavé generátory se jmenovitými vý- kony nad 1 200 MVA musí být schopné vy- držet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu po dobu, kterámusí být dohodnuta, tato doba však nesmí být kratší než 15 s. Motory (s výjimkou komutátorových motorů a strojů s permanentními magnety) Vícefázové motory se jmenovitými výkony do 315 kW a jmenovitými napětími do 1 kV musí být schopné vydržet: - proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 2 minut. Pro vícefázové motory se jmenovitými výkony nad 315 kW a pro všechny jedno- fázové motory se nahodilé proudové pře- tížení neudává. Komutátorové stroje Komutátorový stroj musí být schopen po dobu 60 s vydržet 1,5násobek jmenovité- ho proudu při příslušné kombinaci těchto podmínek: a) otáčky: 1) stejnosměrný motor: nejvyšší otáčky při plném buzení; 2) stejnosměrný generátor: jmenovité otáčky; 3) střídavý komutátorový motor: nejvyš- ší otáčky při plném buzení; b) napětí kotvy: napětí odpovídající stano- veným otáčkám.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=