ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 24 | zaří 2016 Obr. 1 Lineární pohon ServoTube řady 11 Lineární pohony ServoTube od německé firmy Dunkermotoren Německá společnost Dunkermotoren, divize Linear Systems je vynálezcem trubkového lineárníhomotoru, který nastavujenové standardy pro výkon, jednoduchost přímočarého pohybu a snadnou mechanickou integraci. Jimi vyráběné lineární pohony ServoTube s plně integrovanou dráhou a snímačem polohy nabízí celou řadu možností v aplikacích vyžadujících vysokou přesnost. Řada lineárních pohonů ServoTube je cenově výhodnou alternativou k šroubovicovým a řemenovým lineárním pohonům všude tam, kde je vyžadována vysoká rychlost a flexibilita. Pohony ServoTube jsou nabízeny jako za- řízení s pohyblivou tyčí a integrovaným ložiskem nebo jako lineární motory, které samy vykonávají pohyb. Výrobce dodává tyto pohony přesně na míru podle požadavků uživatele, aktivní délku tyče si může zákazník zvolit s přes- ností na 1 mm. Ložiska v pohonu nepou- žívají žádné mazivo, což umožňuje jejich použití v prostorách s vyššími nároky na čistotu. Životnost ložisek výrobce garantu- je až do 64.000 km celkových pohybů tyče. Patentovaný design magnetického bez- kontaktního senzoru umožňuje opakovatel- nost kroku 12 mikronů a absolutní přesnost 350 mikronů. Výstup snímače polohy použí- vá standardní průmyslový signál 1 V pk-pk sin/cos. Pro aplikace vyžadující vyšší úroveň přesnosti je k dispozici model ServoTube s plně integrovaným optickým snímačem polohy s rozlišením až do 1 mikronu. Bezkontaktní provedení snímače polohy lineárního pohonu má vliv na vyšší životnost výrobku než je typická pro obdobná zařízení se šroubovicovým nebo řemenovým poho- nem. Přesnost a opakovatelnost se přitom nemění po celou dobu životnosti výrobku. Lineární pohon ServoTube je ideál- ním OEM řešením pro snadnou integraci do portálových jeřábů a obecně do strojů pro manipulaci s materiálem a může být integrován i s jinými systémy. Má vynikající tepelné vlastnosti a ani při vysokém zatíže- ní nevyžaduje další dodatečné chlazení. Pro použití v oblasti obalové techniky, ve výrobě potravin a nápojů nebo ve farma- ceutickém průmyslu výrobce nabízí i hygie- nické provedení lineárních pohonů Servo-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=