ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 20 | zaří 2016 Řízení pohonů Rychlejší, menší, ACOPOS Výrobci strojů a zařízení jsou stále častěji konfrontováni s požadavky na vyšší produktivitu a spolehlivost strojů. Současně semají u výrobních strojů snižovat náklady na jejich výrobu. Společnost B&R se staví se svou novou generací servozesilovačů k těmto výzvám čelem. ACOPOS P3 nabízí vysoký stupeň integrace a mimořádně rychlé vzorkování 50 µs, což přináší nové možnosti mimo jiné i pro virtuální senzoriku. Složité výrobní postupy vyžadují kom- plexní stroje, a tím také náročný hardware a software. Rozváděče vysoce automatizo- vaných strojů a zařízení navíc zabírají ve vý- robních halách místo a pořízení, zapojení a chlazení těchto rozváděčů také není lev- né. Výrobci strojů a zařízení se tedy snaží snížit nároky na prostor pro rozváděče na minimum. Takzvaný „foot-print“ auto- matizačního hardwaru, tedy velikost pro- storu, který zabírá v rozváděči, hraje rozho- dující roli. Menší: úspora místa 69 % „Budoucnost spočívá ve "štíhlé" automati- zaci“, vysvětluje Alois Holzleitner, technický manager pro obor řízení pohybu u společ- nosti B&R. Počet, potřeba místa a náročnost použití automatizačních komponent by měly klesat. „Právě na základě těchto po- žadavků jsme vyvinuli ACOPOS P3.“ Jeden ACOPOS P3 dokáže ovládat až 3 osy. Jeho velikost je však srovnatelná s velikostí běž- ného servozesilovače pro 1 osu. Úspora místa tedy činí až 69 % a z hlediska efekti- vity využití místa se P3 stává špičkou mezi servozesilovači s integrovanými bezpeč- nostními funkcemi: Hustota výkonu zesilo- vače pro 3 osy je více než 4 A na litr. Rychlejší: vzorkování 50 µs Pro vysoce dynamické a přesné procesy, které nalezneme například v tiskařeském nebo balicím průmyslu, je třeba řídit po- hyby velmi rychle a přesně. Jedním z fak- torů omezujících rychlost servozesilovačů je přitom rychlost vzorkování. Doba cyklu regulátorů proudu, rychlosti a polohy zesi- lovače ACOPOS P3 činí 50 µs.„Taková rych- lost vzorkování nám mimo jiné umožňuje realizovat nové metody regulace, které lze zahrnout pod pojem virtuální senzorika“, Výhody < O 69 % menší nároky na prostor < Perioda vzorkování 50 µs < Virtuální senzorika < Možnost celosvětového použití Servozesilovač ACOPOS P3 nabízí vysoký stupeň integrace a mimořádně rychlé vzorkování 50 μs

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=