ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 182 | zaří 2016 SchémataCAD - rozšířený CAD software pro tvorbu výkresů Firma ELMER software s.r.o. již 22 let nabízí praxí osvědčený software pro elektrotechniky. Kromě známého softwaru EL-Revize určeného pro revizní techniky je to zejména software SchémataCAD pro kreslení elektro schémat a výkresů. Právě tvorba výkresové dokumentace je jednou z potřebných činností elektrotechnika, ať projektanta nebo i revizního technika. Vysoký počet uživatelů (přes 2400) také jistě ukazuje na velkou oblíbenost softwaru. Ing. Jiří Meisner, ELMER software s.r.o. Navíc možnosti softwaru SchémataCAD přesahují oblast elektro schémat, Software je vhodný i pro univerzální technické kres- lení, například často je software používaný pro kreslení výkresů technických zařízení budov TZB – voda, topení, plyn, měření, řízení, regulace. Jistě by šlo detailněji popisovat funk- ce softwaru, ale ty si případný zájemce může prostudovat například na webu firmy ELMER. Níže je pozornost věnová- na dalším přednostem, které software nabízí. Jednoduché používání a snadné ovládání Firma ELMER se řídí zásadou, že by uživatel měl umět software používat pokud možno intuitivně, bez nutnosti listování v manuá- lu či zaškolování. Ačkoliv SchémataCAD nemíní konkurovat složitým softwarům s nepřebernými možnostmi a volbami, tak i přesto nabízí ucelenou řadu potřebných a přitom jasně pochopitelných funkcí. Na- příklad velmi jednoduše lze vybírat značky z knihoven, vkládat je do výkresu a propo- jovat spoji. Plná verze za jednu cenu, aktualizace zdarma Cena za software je jasná, konečná a je to cena za plnou verzi se všemi funkcemi. V softwaru SchémataCAD je možné kres- lit jak jednoduché výkresy, tak i rozsáhlé projekty. Není nabízena žádná ořezaná verze. Naopak, v ceně softwaru Schémata- CAD jsou mnohé funkce, které bývají jinde za příplatek. Navíc firma ELMER svým zákaz- níkům garantuje aktualizace po dobu dvou let zdarma. Poté si uživatel za doplatek for- mou předplatného může zajistit aktualizace na nejnovější verzi opět na další dva roky.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=