ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 178 | zaří 2016 Co je nového v softwaru CitectSCADA 2015 (v 7.50) V loňském roce uvedla společnost Schneider Electric na trh další verzi vizualizačního softwaru pro operátorské ovládání a sběr dat CitectSCADA v7.50 (v kombinaci s PAC systémy Modicon se používal název Vijeo Citect). V této verzi došlo k několika úpravám a vylepšením, a to s ohledem na výkon aplikace a zjednodušení tvorby projektu. Současně s novou verzí bylo zavedeno nové označování produktů. Nyní se tento produkt jmenuje CitectSCADA 2015. CitectSCADA 2015 přináší řadu vylepšení a zjednodušení: Citect Anywhere Je to nejnovější schopnost CitectSCADA, která umožňuje uživatelům lepší využití ak- tiv a prostředků provozu. Zvyšuje hodnotu získaných dat a SCADA systému zjednodu- šením a ještě větší pružností. Citect Anywhere je rozšíření, které posky- tuje zcela nový přístup k aplikacím SCADA prostřednictvím HTML5 kompatibilních we- bových prohlížečů. Umožňuje uživatelům bezpečný přístup k informacím a větší pře- hled o stavu zařízení v jejich správě, ať už jsou kdekoli. S možností zobrazení aktuálního stavu technologie na mobilních zařízeních jsou pracovníci v provozu lépe vybaveni in- formacemi pro přijetí správných rozhodnutí a pro provedení akce, což přináší minimaliza- ci nákladů a zvyšuje operativnost. Citect Any- where poskytuje plnou SCADA funkcionalitu a stejné uživatelské možnosti na inteligent- ních zařízeních, jako by uživatel byl přímo na operátorskémpracovišti. Alarmní server U kritických procesů může mít i sebemenší zpoždění vyhodnocení alarmu vážné, ně- kdy až katastrofální důsledky. Požadavky zákazníků na množství informací, které se vyhodnocují alarmním systémem, se neu- stále zvyšují. CitectSCADA 7.50 byl optima- lizován, aby klientům poskytoval alarmní data s bleskovou rychlostí a s menšími ná- roky na výkon, než kdykoliv předtím. Alarmní server softwaru CitectSCADA 7.50 může nyní pracovat v režimu rozšíře- né paměti. To dovoluje procesu alarmního serveru využívat paměť nad limit 4 GB. Režim rozšířené paměti umožňuje efek- tivní práci alarmního serveru v systémech s rozsáhlou historií archivu alarmů a v pří- padě rozsáhlých systémů s velkým počtem konfigurovaných alarmů (> 50 000). Obr. 1 Doporučená topologie Citect Anywhere Secure Gateway

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=