ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 176 | zaří 2016 Přední dodavatel komplexních systémů radiační kontroly a ochrany, firma VF, a.s., používá systém EPLAN k zásadnímu zjednodušení a zrychlení elektro projekce Společnost VF, a.s. z Černé Hory u Brna, je předním dodavatelem komplexních systémů radiační kontroly a ochrany a svým zákazníkům nabízí realizaci zakázek na klíč – od zpracování studií a projektové dokumentace přes vývoj a dodávku zařízení, implementaci SW a instalaci až po kompletní zkoušky systému před uvedením do provozu. S výrobky společnosti VF, a.s., se potkáte nejen v jaderných elektrárnách, ale i v nemocnicích či na letištích – všude tam, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření. Společnost VF, a.s., je dlouho jednoznačným lídrem na českém trhu a čím dál více se prosazuje na světových trzích. Společnost VF, a.s., používá již delší dobu software společnosti EPLAN. Specialitou společnosti VF, a.s., je vývoj a výroba jedno- účelových zařízení, která nejsou zcela identická, ale často mají stejný základ a liší se v dílčích úpravách podle požadavků konkrétního zákazníka. A to je právě silná stránka softwaru společnosti EPLAN. Automatizace a standardizace vede k urychlení projektování EPLAN přinesl zásadní výhodu ve zjednodu- šení a urychlení projektování a automatizaci projektové činnosti, zejména u opakujících se částí návrhu jednoúčelových zařízení. Další výhodou softwaru EPLAN je ulože- ní projekčních dat v databázovém formá- tu. Díky tomu projektant nemusí pracně vyhledávat dílčí informace (např. jaké má ampérový jistič objednací číslo či od jakého výrobce pochází). Opakující se části projekce se nemusí detailně kreslit ani popisovat. Odpovídající dokumentace včetně té výrobní je systé- mem EPLAN automaticky vygenerována a vytvořena, a tím se ušetří značné množ- ství času, který by jinak bylo třeba této„ne- produktivní“ činnosti věnovat.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=