ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 166 | zaří 2016 Měřte na frekvenčních měničích dříve, než bude pozdě V současné době, díky stále stoupající snaze o automatizaci, snižování energetické náročnosti, ale často i díky prosté lenosti konstruktérů, je většina pohonů vybavována frekvenčními měniči. Současné výrobní podniky, velká obchodní a kancelářská centra jsou plná řízených pohonů, které jsou ve většině případů ponechány bez jakékoliv údržby v domnění, že když se v zařízení nic netočí, nemá se co opotřebovat. Starat se o měniče v podobě kontrolních měření se zdá většině manažerů zbytečné a řeší se jen situace, kdy měnič přestane plnit svou funkci. Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o. U měničů větších výkonů se řeší až oprava při havárii, u menších výkonů je řešením výměna celého měniče. Protože velká část pracovníků údržeb nemá žádnou nebo jen minimální předsta- vu o tom, co se v měniči při provozu děje nebo dokonce kde a jak měřit pro kontrolu jeho provozního stavu a jak předejít drahé havárii, výpadku výroby a finančním ztrá- tám, přenechává se řešení na externích organizacích v podobě, ve většině případů, menších lokálních firem, které disponují jen minimálními znalostmi a téměř žád- ným technickým vybavením pro měření a kontrolu měniče. Situaci pak řeší výmě- nou kus za kus. To se může zdát na první pohled jako efektivní, ve skutečnosti tyto organizace, které se prezentují, jako servis, jsou bohapustým prodejcem měničů žijí- cím z prodejní marže měničů, tedy nemají žádný motiv starat se průběžně o měnící se parametry měniče a o včasnou nápravu stavu dříve, než dojde k havárii. Podobná situace je bohužel i přímo u servisních organizací i významných zna- ček. Stav jejich vybavenosti a znalostí je, až na výjimky, velmi problematický. Nicméně managementy podniků, které najímají ex- terní firmu pro potřebu řešit problematiku kolem údržby pohonů, věří, že tím, že najali „tak zvaně“ odbornou firmu, mají vše pod kontrolou a zvolili nejlepší možné řešení. To, co zde uvádím, není nějaká povrch- ní povídačka sloužící k podpoře prodeje Obr. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=