ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 164 | zaří 2016 Komunikační architektury DIRIS Digiware Komunikační architektury nabízí různé přístupy k výměně dat (nastavení, měření, alarmy atd.) mezi měřicími body lokalizovanými v jednom nebo ve více rozvaděčích, v závislosti na elektrické instalaci a použité komunikaci Digiware Bus, RS485 Modbus RTU nebo Ethernet Modbus TCP. Tento seznam architektur není vyčerpáva- jící a vždy lze navrhnout jiný, uzpůsobený zákazníkovým požadavkům. Systém DIRIS Digiware • Měřicí systém se skládá z minimálně jed- noho měřicího napěťového modulu a x měřicích proudových modulů, jejichž počet je závislý od počtu měřicích bodů. • Datová komunikace a výměna mezi mo- duly probíhá po Digiware bus sběrnici po speciálním kabelu RJ45. • Datová komunikace a výměna s exter- ními body probíhá přes řídící rozhraní nebo displej s RS485 Modbus RTU nebo Modbus TCP. Komunikační architektura & DIRIS Digiware • Flexibilita DIRIS Digiware znamená, že můžete volit vícero možností komuni- kační architektury. • DIRIS Digiware umožňuje přizpůsobit setup elektrického systému pro bus ko- munikaci. • Architektura může být dle použití a apli- kace: • centralizovaná, • částečně centralizovaná, • decentralizovaná. Na obrázcích můžete vidět příklady archi- tektur DIRIS Digiware. Seznam a možnosti architektur jsou však daleko širší a v přípa- dě vašeho zájmu je vám rádi prezentujeme. OEM Automatic, spol. s r.o. Ctibor Bednář E-mail: ctibor.bednar@oem-automatic.cz Tel.: +420 734 743 477 www.oem-automatic.cz Obr. 1 Komunikační architektury

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=