ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 162 | zaří 2016 Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti Společnost GMC-měřicí technika, s.r.o. Blansko nabízí široké spektrum kvalitních měřicích přístrojů od výrobce Camille Bauer Metrawatt pro všechny úlohy v silnoproudé síti. Ing. Vladimír Ševčík GMC-měřicí technika, s.r.o. Blansko Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završuje portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veli- čin za dodržení velmi dobrého poměru cena - výkon. Nabídkou přístrojů BM1200 a BM1400 představujeme jednoduché a cenově výhodné monitory silnoprou- dé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy nabízíme dále multifunkční monitorovací přístro- je. Jedná se o typy MM1200 a MM1400, které jsou vybavené TFT displejem a kte- ré lze na základě přehledného menu též konfigurovat. Přístroje SIRAX BM1200 přinášejí následu- jící užitečné vlastnosti pro zákazníka: - Dobře čitelné jednořádkové zobraze- ní měřených dat na podsvíceném LCD displeji - Jednoduchá obsluha a parametrizace pomocí tlačítek na čelním panelu - Automatické cyklické rolování měře- ných dat - Integrované čítače činné a jalové ener- gie jako cenově výhodná alternativa elektroměrů Přístroje jsou určeny pro měření v elektric- kých rozvodných sítích nebo průmyslo- vých zařízeních. Jsou vhodné jako náhrada analogových rozváděčových přístrojů, ja- kož i cenově výhodná alternativa elektro- měrů. Všechny parametry lze nastavit na vlastním přístroji. Pro připojení přístrojů k nadřazeným systémům je k dispozici roz- hraní Modbus RTU (RS485). Přístroje SIRAX BM1400 : - Jasné a jednoznačné zobrazení měře- ných veličina na LED displeji - Jednoduchá obsluha a parametrizace pomocí tlačítek na čelním panelu - Automatické cyklické rolování měře- ných dat - Integrované čítače činné a jalové energie Obr. 1 Vestavné přístroje pro měření SIRAX

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=