ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 160 | zaří 2016 Systémy uložení kabelů ke zvýšení ochrany před elektromagnetickým rušením Systémy uložení kabelů jsou dostupné v kovové i nekovové formě. Kovové systémy nabízejí, za předpokladu, že jsou instalovány v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-444 , různé stupně zvýšené ochrany před elektromagnetickým rušením (EMI). Pokyny pro volbu Volba systémů uložení kabelů „typ, mate- riál, tvar atd.“ musí zvažovat a) sílu elektromagnetických polí podél trasy (blízkost zdrojů elektromagnetického ru- šení vyzařovaného a šířeného po vedení); b) přípustnou úroveň vyzařovaných emisí a emisí šířených po vedení; c) typ kabelů (stíněné, kroucené, optická vlákna); d) elektromagnetickou odolnost připoje- ných zařízení; e) ostatní omezení z hlediska vnějších vli- vů (chemické, mechanické, klimatické, oheň atd.); f) jakékoliv budoucí rozšíření kabelového systému informační technologie. Nekovové systémy uložení kabelů jsou vhodné zvláště v následujících případech: • kabely z optických vláken; • elektromagnetické prostředí a připojená zařízení vyhovují souboru EN 61000-6 s odpovídající náročností a používané kovové kabely vyhovující použitelným požadavkům čl. 444.6.2 nebo 444.6.3 normy ČSN 33 2000-4-444. V případě kabelů jiných než z optických vláken, kdy elektromagnetické prostředí a připojená zařízení nevyhovují souboru EN 61000-6, se od systému uložení kabelů vyžaduje elektromagnetická ochrana. U kovových součástí kabelových nos- ných systémů určuje charakteristickou im- pedanci systému uložení kabelů spíše tvar (plochý, profil U, trubka atd.) než průřez. Uzavřené tvary jsou nejlepší, protože redu- kují běžný způsob seskupení. Použitelný prostor na kabelové lávce by měl dovolovat instalaci dohodnutého množství přídavných kabelů. Výška kabe- lového svazku musí být nižší než postran- ní stěny kabelové lávky, jak je znázorněno na obr. 1. Použití zakrývajících vík zvyšuje účinnost kabelových lávek z hlediska elekt- romagnetické kompatibility. U kabelové lávky profilu U se magnetic- ké pole snižuje v blízkosti obou koutů. Z to- hoto důvodu se dává přednost hlubokým postranním stěnám. Stínování vyznačuje účinek stínění Nedoporučuje se Doporučuje se Obr. 1 Uspořádání kabelů na kovové kabelové lávce

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=