ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 16 | zaří 2016 Rekonstrukce strojů s decentrálními měniči NORD Integrované měniče jsou již několik let běžnou alternativou k rozvaděčovým typům, v některých případech pak téměř jediným rozumným řešením. U nových aplikací má konstruktér volnou ruku, ale při opravách a modernizacích strojů je situace složitější – prostor pro instalaci je diktován stávajícím stavem, technické parametry stroje i rozvaděče nelze jednoduše měnit. Ing. Rostislav Ott, NORD – Poháněcí technika, s.r.o. Co je to decentrální měnič a proč jej použít? Decentrálním měničem se rozumí měnič, který je umístěn přímo v technologii – tedy mimo centrální rozvaděč. Musí mít odpoví- dající krytí (IP55 nebo IP66) a mechanickou odolnost. Decentrální měniče se používají jak na celé části technologie, tak na jednot- livé pohony. U nových instalací pak nejvíce v případech prostorově rozlehlých systé- mů – například dopravníky, čerpadla apod. Výhodné je použití i v případě velmi jedno- duché aplikace, kdy by bylo nutné vyrábět rozvaděč jen kvůli měniči. Vyšší cena měniče je vyvážena nižšími náklady na instalaci – nestíněné kabely pro napájení, celkově menší množství ka- belů (brzdy a termistory obsluhuje měnič interně) a úsporami v prostoru rozvaděče – nejen menší rozvaděč, ale rovněž řešení problému s klimatizací rozvaděče. Decentrální měniče NORD v rekonstrukcích a opravách strojů. Doplnění regulace na stávající pohon, popří- padě náhrada starého řešení s DC motorem jsou častými požadavky při modernizacích a opravách strojů. Ne vždy se však počítá s kompletně novou elektroinstalací včetně nového rozvaděče – v tom případě vyvsta- ne otázka „kam s ním“. Tedy s měničem, který vyžaduje místo v rozvaděči, a pokud se již místo najde, pak i větrání rozvaděče. Výkonová ztráta běžného menšího měniče je asi 4 – 5% jmenovitého výkonu. Řešením může být decentrální měnič umístěný buď na motoru nebo na konstrukci. V případě motoru je možná i dodatečná instalace, a to i v případech, kdy původní motor není znač- ky NORD. Je ovšem nutné vyrobit mezi-rá- meček (IEC motory mají standardizovanou hřídel a příruby, nikoliv svorkovnice). Pokud jeměnič instalován na povrch konstrukce, je k dispozici„adaptér pro nástěnnou montáž“, a to buď bez nebo s ventilátorem. Ventilátor Obr. 1 Decentrální měnič NORD SK200E na pohonu dopravníku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=