ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 154 | zaří 2016 Napájecí zdroje a elektronické zátěže pro použití v elektrotechnickém průmyslu v nabídce společnosti H TEST V posledních letech se rapidně zvyšuje množství stejnosměrně napájených zařízení a díky tomu se neustále zrychluje i vývojový a výrobní cyklus těchto produktů. Téměř denně jsou uváděny na trh nová elektronická zařízení a v rámci stále vyšší konkurence se zvyšuje i tlak na inženýry pracující na výzkumu a vývoji těchto produktů. Spolehlivé stejnosměrné napájecí zdroje jsou pak jedním z klíčových faktorů úspěšného vývojového a výrobního cyklu nového výrobku. Společnost H TEST a.s., která zastává pozici předního distributora měřicích přístrojů a systémů pro elektrotechnický průmysl, školství a vědu v regionu střední Evropy, proto v nedávné době navázala spolupráci s britskou společností Aim-TTi a dále rozšířila svoji dosavadní kooperaci s německou firmou Elektro-Automatik, které obě působí na poli vývoje a výroby napájecích zdrojů a zátěží, a významným způsobem tak rozšířila portfolio stejnosměrných napájecích zdrojů ve své již tak obsáhlé nabídce. Napájecí zdroje Aim-TTi Společnost TTi (Thurlby Thandar Instruments) a její sesterská firma Aim Instruments se za- měřují na výrobu elektronických měřicích a testovacích přístrojů pro všeobecné pou- žití a laboratorních stejnosměrných napá- jecích zdrojů pro elektrotechnický průmysl. Produkty jsou distribuovány pod společným označenímAim-TTi a prodávají se ve více než padesáti zemích světa. Nabídka manuálních i počítačově řízených laboratorních zdrojů, určených pro široké spektrum standardních aplikací, zahrnuje více než sedm desítek mo- delů s jedním, dvěma nebo třemi výstupy a s výkonemod 30 do 1200W. Mezi oblíbené zdroje z produkce Aim-TTi patří přístroje modelové řady MX Series, představující novou generaci vícekaná- lových laboratorních napájecích zdrojů. Nabízí tři výstupní kanály s vysokým výko- nem v kompaktním provedení. Ovládání je maximálně jednoduché díky velkému LCD displeji přehledně zobrazujícím celou řadu parametrů a nastavení. Zdroje disponují mimo jiné režimy konstantního napětí (CV) a proudu (CI), individuálním zapínáním/ vypínáním jednotlivých kanálů či individu- álními vstupy pro čtyřvodičové připojení (remote sense). Zdroje jsou k dispozici jak v manuální variantě (modely T), tak ve va- riantě s rozhraními GPIB, RS232, USB a LAN (modely TP). Obr. 1 Nová generace vícekanálových laboratorních napájecích zdrojů MX Series

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=