ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 144 | zaří 2016 Centralizovaná a místní UPS: porovnání Kdykoli jetřebazajistit stálýpřívodenergie, neobejdemesebezzdrojůnepřerušitelného napájení (UPS). Strategie záložního napájení zdrojem UPS se obvykle používají ve dvou formách, a to centrální a místní (distribuované). Z technického hlediska slouží ke stejnému účelu – nepřetržité dodávce elektrické energie, zejména během nepříznivých podmínek (tj. během přepětí, poklesu napětí v síti, kolísání, celkových výpadků energie, frekvenčních rozdílů a jiných problémů). V následujících částech si řekneme více o rozdílných způsobech, jimiž centrální a místní zdroje UPS poskytují flexibili- tu společnostem, které potřebují zajistit ochranu napájení v souladu s existujícími potřebami i budoucím růstem. Místní zdroj UPS Místní zdroje UPS se montují buď přímo do serverových stojanů nebo jejich blízkosti, aby byl (potenciálně) ke každému serveru připojen hardware UPS s co nejmenším prostorem mezi hardwarem a servery. Místní zdroje UPS lze přirovnat ke svítil- nám osvětlujícím prostory po 5 metrech, zatímco centrální zdroj UPS lze přirovnat k velkému reflektoru, který osvětluje okruh o velikosti 35 metrů. Pokud by jedna sví- tilna místního zdroje UPS selhala, zhasl by pouze okolní prostor ve vzdálenosti do 5 metrů, kdežto v případě, že by dočasně zhasl reflektor centrálního zdroje UPS, meta- foricky řečeno by se vše ponořilo do tmy. Spolehlivost: Výhoda blízkosti Jelikož se místní (distribuované) zdroje UPS montují do serverových stojanů nebo v je- jich blízkosti, krátká vzdálenost mezi nimi výrazně snižuje riziko chybného zapojení v rámci napájecího řetězce. Poskytováním samostatného napájení v rámci celé sítě se zabrání rozsáhlému výpadku napájení, ke kterému může dojít při použití centrál- ního zdroje UPS. Snadná instalace a začlenění Místní UPS se díky nízké hmotnosti a snadné přenosnosti mnohem jednodušeji instalují a přesouvají, což je ideální pro ty společnos- ti, které ve svých datových centrech potře- bují větší mobilitu. Lepší řízení nákladů umalých organizací Místní UPS nejsou navrženy pro podporu kompletní sítě společnosti, tudíž jsou po- čáteční výdaje na pořízení tohoto řešení výrazně nižší než u centrálního zdroje UPS. Životnost kompaktních UPS je velmi po- dobná životnosti serverového hardwaru, což umožňuje ekonomicky synchronizo- vat jejich modernizaci. Zároveň lze rozšířit napájení prostým zvýšením redundance Obr. 1 UPS řady Amplon N

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=